Inspraakreactie herinrichting Brederoodseweg d.d. 02-07-2018

HW-2018-Nr-1
c Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem

Inspraakreactie herinrichting Brederoodseweg, d.d. 02-07-2018

Fietsersbond: p.a. [email protected].

De uitvoering van de werkzaamheden is een goed moment om te herinneren wat de Fietsersbond heeft ingesproken. Zie hier:

Inspraakreactie herinrichting Brederoodseweg

Geachte dame/heer,
De fietsersbond Velsen heeft de diverse ontwerpen bekeken en is van mening dat de variant 1a
als beste keus uitvalt voor ons.
Als Fietsersbond zijn wij van mening dat vrijliggende fietspaden qua veiligheid de beste keuze zou
zijn, indien mogelijk. Echter indien dit niet mogelijk is vinden wij het alternatief met brede fietssuggestiestroken een goed alternatief. De Brederoodseweg is een doorgaande fietsroute naar het zuiden richting Bloemendaal en verder. Dit vraag een comfortabele route voor een ieder.
Hierdoor zijn wij een groot voorstander van fietssuggestiestroken uitgevoerd in asfalt.
De breedte in de plannen vinden wij met 1,75 een minimale maat en een wegbreedte van 1.70 meter tot 2,50 meter, zoals in variant 1a vinden wij in overeenstemming daarmee. Tevens zal dit de fietsveiligheid ten goede komen omdat de weg zo visueel versmald wordt, waardoor de snelheid van het autoverkeer afneemt . Een bijkomend voordeel kan zijn dat het “hogere” autoverkeer wat meer het midden gaat kiezen waardoor de karakteristieke bomen meer gespaard gaan worden i.v.m. rijschade aan de bomen.
Vanwege de boomwortels van zowel oude als nieuwe bomen vragen wij passende maatregelen qua aanleg om zodoende het wegdek zoveel mogelijk te kunnen sparen.
Op de fietsstroken vragen wij om voldoende fietslogo’s aan te brengen om zodoende het parkeren op de fietsstroken niet toe te staan.
Verder vragen wij om voldoende afstand tussen de fietsstroken en de parkeervakken ivm met de fietsveiligheid bij in-en uitstappen van automobilisten.
Met groeten,

M.Griekspoor.
[email protected]

Categorieën