Schipholweg van 28-31 augustus deels afgesloten tussen Europaweg en Amerikaweg

Ter beperking van overlast heeft de gemeente er voor gekozen het werk in laatste week van zomervakantie uit te laten voeren.

Schipholweg Haarlem
Schipholweg Haarlem

Gelezen op de site van de gemeente Haarlem

Vanaf volgende week vindt onderhoud plaats aan het asfalt van de Schipholweg (N205). Tussen de Europaweg en de Amerikaweg wordt de asfaltlaag vervangen.

Tegelijk met deze werkzaamheden wordt de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Jetty Velustraat verbeterd. De werkzaamheden starten maandag 27 augustus.

Om de overlast te beperken is ervoor gekozen om in de zomervakantie aan de Schipholweg te werken.

Fase 1 (dinsdag 28 en woensdag 29 augustus)

 • In fase 1 is de Schipholweg in westelijke richting afgesloten. Verkeer de stad in wordt omgeleid. Verkeer in oostelijke richting kan in deze fase gewoon gebruik maken van de zuidelijke rijbaan, de stad uit.
 • De omleiding voor verkeer in westelijke richting loopt vanaf de kruising Schipholweg/Amerikaweg in zuidelijke richting over de Amerikaweg, daarna westelijk via de Kennedylaan en vervolgens via de Europaweg weer naar de Schipholweg. Vanaf daar kan het verkeer de Schipholweg weer volgen richting het Spaarne.
 • Tijdens de gehele werkperiode is de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Jetty Velustraat volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de kruisingen Amerikaweg en Europaweg.
 • Tijdens de werkzaamheden is de aansluiting met de Merovingenstraat afgesloten voor alle verkeer.
 • Lokaal verkeer voor de Slachthuisbuurt kan gebruik maken van de Slachthuisstraat en de Zomervaart.

Fase 2 (donderdag 30 en vrijdag 31 augustus)

 • In fase 2 is de Schipholweg in oostelijke richting afgesloten. Verkeer de stad uit wordt omgeleid. Verkeer in westelijke richting kan in deze fase weer gebruik maken van de vernieuwde noordelijke rijbaan, de stad in.
 • De omleiding voor verkeer in oostelijke richting loopt vanaf de kruising Schipholweg/Europaweg in zuid-oostelijke richting over de Europaweg, daarna oostelijk via de Kennedylaan en vervolgens in noordelijke richting via de Amerikaweg weer naar de Schipholweg. Vanaf daar kan het verkeer de Schipholweg weer volgen richting N205/A9. Tijdens de gehele werkperiode is de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Jetty Velustraat volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de kruisingen Amerikaweg en Europaweg.
 • Tijdens de werkzaamheden is de aansluiting met de Merovingenstraat afgesloten voor alle verkeer.
 • De afrit vanaf de Schipholweg naar de ventweg ter hoogte van het Haarlem College is in deze fase afgesloten voor alle verkeer.
 • Lokaal verkeer voor de Slachthuisbuurt kan gebruik maken van de Slachthuisstraat en de Zomervaart.
 • De Schipholweg is een van de belangrijkste toegangswegen tot de stad en de regio. Voor de kwaliteit en het comfort van deze weg wordt de deklaag vervangen. De oversteekplaats wordt verbeterd door het aanbrengen van drempels in het wegdek van de Schipholweg en een fysieke afscheiding met de busbaan. Dit najaar komen er bovendien extra verkeerslichten bij de oversteek, zowel boven als naast de weg en in de berm ter hoogte van de oversteek. Deze maatregelen komen er in nauw overleg met onder andere de wijkraden, de Fietsersbond, de politie en het Haarlem College.

 

Categorieën