Nieuwsbrief Alverna 7 februari 2019

Nieuwsbrief Alverna,7 februari 2019

alverna-gebroken-hek
Gebroken hek laantje van Alverna Heemstede Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem

Openbaarheid Laantje van Alverna

Wandelnet en Fietsersbond vechten de afsluiting van het Laantje van Alverna aan. Het laantje is openbaar geworden door verjaring. Gemeente Bloemendaal heeft ons handhavingsverzoek afgewezen. Verdediging van Bloemendaal luidt kort samengevat: “We zijn er altijd van uit gegaan dat het laantje niet openbaar was, en daarom is het laantje niet openbaar.”

12 februari bespreekt de bezwaarschriftencommissie ons bezwaarschrift in een openbare hoorzitting.

Waarom staan al die hekken er op het Laantje van Alverna? Het laantje is volgens Wandelnet en Fietsersbond openbaar geworden door verjaring. Gemeente Bloemendaal verleende een vergunning voor het plaatsen van een hek aan de laanbewoners, en gemeente Heemstede staat nog steeds toe dat ProRail het laantje aan de andere kant afsluit.

In het proces over de omgevingsvergunning voor het hek op het laantje deed de rechter geen uitspraak over de openbaarheid van het laantje. De rechtbank boog zich alleen over de vergunningskwestie en wees ons beroep eind juli 2018 af.

Al eerder dienden wij bij gemeente Bloemendaal een handhavingsverzoek in. Op grond van de APV (algemene plaatselijke verordening) mag een openbare weg niet worden afgesloten door het plaatsen van een hekwerk. Nu moet er wel een uitspraak komen over de openbaarheid van het laantje. Die staat voor ons als een paal boven water.

Geen gehoor

De gemeente Bloemendaal reageerde aanvankelijk niet op ons handhavingsverzoek. In september stuurden wij een ingebrekestelling met het verzoek om binnen twee weken te reageren. Pas op 14 november kwam B&W Bloemendaal met een beslissing op bezwaar.

—-

Hoorzitting bezwaarschriftencommissie Bloemendaal
dinsdag 12 februari 2019 van 19.15 tot 20.00 uur,
Gemeentehuis Bloemendaalseweg 158, Overveen.

Belangstellenden zijn welkom.

Categorieën