Amerikaweg: voorlopig ontwerp is vorige eeuw

2019-Ontwerp-Gemeente-Amerikaweg

Het Voorlopig  Ontwerp Amerikaweg dat donderdag 11 april 2019  in de commissie beheer werd besproken, gaat vooral over auto’s en asfalt. Negen rijstroken de stad uit, elf rijstroken de stad in. Bizar!

Maar er is ook een fietspad ingeslopen. Een jaar geleden, bij de startnotitie, zou de Boerhaavelaan-oost uitgebreid worden met een extra rijstrook rechtsaf. Er was dan geen plaats meer voor fietsers op de Wilsonbrug. Er moest daarom een fietsbrug komen naast/ten zuiden van de Wilsonbrug en bijgevolg een 2-richtingen fietspad aan de zuidzijde van de Boerhaavelaan tussen de Amerikaweg en het Krekelpad, waarbij het fietspad aan de noordzijde zou vervallen.
Er werd bij de Fietsersbond op aangedrongen om hiermee akkoord te gaan. Onze voorkeur was en is om langs een normale gebiedsontsluitingsweg als de Boerhaavelaan de 1-richting fietspaden aan beide zijden te handhaven, maar we zagen ook voordelen van een 2-richtingen fietspad aan de zuidzijde.

Ontsluiting van de Boerhaavewijk zonder oversteekbewegingen. Bij het doortrekken van het 2-richtingen fietspad langs de Boerhaavelaan-west, met een aansluiting op het Spaarne Gasthuis hoeven fietsers daar niet meer over te steken. Top!

De Fietsersbond wil met dit ontwerp –dat eigenlijk is gebaseerd op opvattingen uit de vorige eeuw (auto, auto, auto) terug naar het oorspronkelijke ontwerp met een 2-richtingen fietspad aan de zuidzijde van de Boerhaavelaan. Of alternatief: het bestaande profiel behouden met 1-richting fietspaden aan beide zijden van de Boerhaavelaan.

Lees meer in het persbericht.

Categorieën