Persbericht

Fietsersbond en afdelingen Velsen en IJmond-Noord: veerpont mag niet staken op 28 mei

Staking dupeert fietsers en voetgangers onevenredig zwaar.

Veerpont Velsen-Zuid
Aankomst van de pont om 08.00 uur op het Pontplein te Velsen-Zuid Beeld-auteur: Fietsersbond afdeling Velsen
Fietsersbond Velsen en Fietsersbond IJmond-Noord vinden dat op 28 mei de dienst van de veerpont NIET moet worden gestaakt omdat de verbinding tussen Velsen-Zuid en Velsen-Noord voor de fietsers alléén dankzij de pont in stand wordt gehouden.
Er is geen andere optie om aan de overkant te komen omdat de sluisroute al een jaar is afgesloten en dat zal nog langer duren.
Indien de Velser pont niet gaat staken vanwege de specifieke situatie in Velsen, zal de grote invloed op de maatschappij die de staking ongetwijfeld zal hebben niet merkbaar geringer zijn .
Hopelijk zal de FNV het besluit tot de staking van het pontpersoneel heroverwegen.
Fietsersbond Velsen en Fietsersbond IJmond-Noord
Han van Spanje
Kees Joustra
Kan Koper

Categorieën