28 mei geen staking voor Pont Velsen! Fietsers en voetgangers hebben geen andere mogelijkheid!

Fietsersbond wil dat Pont blijft varen op stakingsdagsdag

De FNV heeft opgeroepen tot een staking van het openbaar vervoer op dinsdag 28 mei.
De fietsersbond Velsen en IJmond Noord zijn zeer bezorgd over de gevolgen hiervan voor de fietsers en voetgangers. Zij hebben immers geen enkel alternatief het Noordzeekanaal te kruisen om naar werk of school te gaan. De sluisroute is ook afgesloten en de enige verbinding is dan nog de Velsertunnel voor auto’s. Deze verbinding is nu al regelmatig overbelast, nog afgezien van vaak voorkomende calamiteiten en stremmingen op deze verbinding.
De gemeente pleit voor het uitzonderen van de pont bij de staking. Dit verzoek ondersteunen wij van harte. Wij steunen ook het statement van de gemeente dat bij een negatief antwoord op het verzoek de rechter wordt gevraagd om te beoordelen of er sprake is van maatschappelijke ontwrichting indien de veerpont ook niet vaart gedurende de staking.
Fietsersbond Velsen
Kees Joustra en Han van Spanje
Fietsersbond IJmond Noord
Jan Koper
Klik op deze link voor meer informatie.

Categorieën