ProRail komt maar niet met cijfers Alverna

Nieuwsbrief Alverna, 29 mei 2019

2016-10-10_Alverna_open_met_klaphekken

Bezoek Eringa

Bestuursvoorzitter van ProRail, Pier Eringa, bracht op 4 maart een bezoek aan Heemstede. We liepen vanaf overweg Alverna de Leidsevaartweg uit tot aan overweg Leyduin. Eringa keek naar oplossingen. Hij benadrukte dat hij met het afsluiten van overwegen geen barrières wil opwerpen voor de mensen. Er moet een oplossing voor overweg Leyduin komen – dat vindt ook ProRail. Bij voorkeur d.m.v. een tunneltje, maar dat hoeft niet per se op die plaats. Eringa opperde een onderdoorgang halverwege, onder de spoorbrug door. Een zgn. ‘piepgaatje’ (een buis onder het spoor door) bij Alverna moest ook te maken zijn. En hij wil wel doorpakken: “We willen het natuurlijk wel graag zelf nog meemaken.”

ProRail komt maar niet met de cijfers

Tijdens de wandeling herinnerden wij hem aan ons verzoek om met feiten en cijfers te komen over overweg Alverna. Dat verzoek deden wij al in september vorig jaar. De beslissing van de provincie om de overweg af te sluiten is gebaseerd op beweringen over het aantal incidenten en de onveiligheid van de overgang. ProRail heeft die beweringen echter nooit kunnen of willen onderbouwen. Wij stuurden daarom nogmaals een brief aan Eringa, waarop – alleen Wandelnet – een nietszeggend antwoord kreeg: ‘Wij zouden de discussie over Alverna graag laten rusten. Er loopt nog een procedure tegen de onttrekking van de openbaarheid. Wij zien geen constructieve meerwaarde in aanvullend onderzoek en onderbouwing aan te leveren.’ Juist voor die procedure (ons hoger beroep bij de Raad van State) zijn die cijfers essentieel.

Ondertussen loopt er een constructief overleg met ProRail, gemeente Heemstede, provincie Noord-Holland, Wandelnet, Fietsersbond, Landschap Noord-Holland en Waternet over opties ter vervanging van overweg Leyduin. Zeven opties tussen het station en overweg Manpadslaan zullen worden onderzocht.

4 juni zitting Raad van State ‘hek van het laantje’

A.s. dinsdag 4 juni om 10.30 uur behandelt de Raad van State ons hoger beroep tegen gemeente Bloemendaal. Het gaat om de omgevingsvergunning die de gemeente heeft verleend aan de laanbewoners om een hek bij de kloostermuur te bouwen. Vorig jaar wees de rechtbank ons beroep af. Een vreemde zaak, immers de gemeente loopt in haar beslissing vooruit op een wijziging van de bestemming ‘verkeer’ voor het laantje naar de bestemming ‘tuin’. Een wijziging die nog niet eens in procedure is gebracht, laat staan is vastgesteld.

Handhaving

Los van deze procedure zijn Wandelnet en Fietsersbond een andere procedure begonnen om het hek weg te krijgen. We hebben een handhavingsverzoek ingediend bij gemeente Bloemendaal. Immers, het laantje is openbaar geworden door verjaring. De gemeente moet daarom op grond van de APV optreden tegen afsluiting van het laantje, zo vinden wij. Het college van B&W wees ons verzoek af, maar de bezwaarschriftencommissie oordeelde vorige maand dat het college de feiten onvoldoende heeft onderzocht. Ondertussen is het wachten op een nieuwe beslissing op bezwaar; dat laat erg lang op zich wachten!

Categorieën