Splitsing Leidsestraat – Olympiaweg in Hillegom 2019-06-27

Betreft: splitsing Leidsestraat/Olympiaweg met rechtsaf strook óf rotonde

Een (herhaald) advies + een (nieuw) aanbod van de Fietsersbond bestemd voor B&W en gemeenteraad van Hillegom, 27-06-2019.

Dames en heren,

We hebben in januari 2018 eigener beweging het advies uitgebracht op genoemd punt een rotonde aan te leggen. Onze argumenten waren:

  • De verkeersafwikkeling verloopt soepeler.
  • Over de hele N208 door Hillegom krijgen zo de splitsingen en kruisingen dezelfde vorm (behalve bij de Prinses Irenelaan waar helaas geen ruimte voor een rotonde is).
  • Voor een tweede baan als nu voorzien zou ook het fietspad over de hele lengte van die tweede baan moeten worden verlegd en een deel van de parkeerruimte aan de oostkant weer moeten worden ingeleverd; kortom voorzieningen die een paar jaar geleden zijn aangebracht moeten weer op de schop worden genomen. Dat is in veel mindere mate het geval bij de aanleg van een rotonde.
  • Op de langere termijn is een rotonde goedkoper.

In april 2018 kregen wij het officiële verzoek te adviseren naar aanleiding van het rapport van Goudappel Coffeng. Dat advies hebben we 21 april verzonden en luidde als volgt (met enkele aanpassingen per heden):

A Wij vinden het onbegrijpelijk dat het college over één nacht ijs gaat: het rapport van
GC baseert zich op twee metingen van een uur op één en dezelfde dag begin 2015, citaat uit het rapport:

“Als basis is een kruispunttelling van donderdag 14 januari 2015 gebruikt, afkomstig uit de verkeerslichteninstallatie (VRI) Leidsestraat – Olympiaweg (aangeleverd door de gemeente). Met behulp van het regionale verkeersmodel (RVMK) is de VRI telling van de gecombineerde richting vanaf de N208 Zuid verdeeld over rechtdoor en rechtsaf.”

Er is dus geen telling van het feitelijk aantal auto’s en fietsen gedaan. Verder is niet in kaart gebracht hoeveel verkeer vanuit het zuiden rechtsaf slaat (het RVMK geeft natuurlijk niet de feitelijke situatie op deze splitsing weer).

Wij achten dit ‘onderzoek’ volstrekt onder de maat voor zo’n definitieve reconstructie en adviseren om een meer gedegen én meer actueel onderzoek te (laten) doen.

In afwachting van uw reactie,
Vriendelijke groet,
Namens de werkgroep verkeer van de Fietsersbond afdeling Hillegom,
Henk Huurneman

Categorieën