Bloemendaal blijft Laantje van Alverna traineren

120 dagen over tijd heeft het college van Bloemendaal dan uiteindelijk een besluit genomen over de openbaarheid van het Laantje van Alverna. Het college wijst ons bezwaar af en legt daarbij nota bene het advies van bezwarencommissie ter zijde. De bezwaarschriftencommissie oordeelde dit voorjaar dat het college de feiten onvoldoende had onderzocht. Heeft ze daar die vele weken van de overschrijding van de wettelijke beslistermijn voor gebruikt? Mooi niet. Nee, het college voert niets nieuws aan. Het is een slap verhaal: “Verklaringen van eigenaren van de weg vinden we overtuigender dan verklaringen van passanten die zeggen geen bordjes te hebben gezien.” Het college herhaalt wat ze in afwijzing van handhavingsverzoek al noemde: “Het Laantje van Alverna is geen openbare weg, want de gemeente heeft zich altijd op dat standpunt gesteld,” en gaat volledig voorbij aan de verjaringstermijn van 10 jaar (i.p.v. de gebruikelijke 30 jaar), aangezien het laantje een tijd lang in bezit was van gemeente Amsterdam.

Mattenklopper
Deze uitspraak hebben Fietsersbond en Wandelnet moeten afdwingen via de rechter. Omdat een uitspraak maar uitbleef daagden we de gemeente voor de rechtbank. Vorige maand kreeg Bloemendaal met de mattenklopper. De rechter veroordeelde de gemeente tot het vergoeden van de proceskosten en legde een dwangsom op als niet binnen 2 weken uitspraak gedaan zou worden. Het getraineer heeft Bloemendaal inmiddels bijna 3500 euro gekost.

Januari 2017, laatste vrije wandeling over het Laantje van Alverna

Vorig jaar dienden Wandelnet en Fietsersbond een handhavingsverzoek in bij gemeente Bloemendaal. Immers, het laantje is openbaar geworden door verjaring. De gemeente moet daarom op grond van de APV optreden tegen afsluiting van het laantje, zo vinden wij. Het college van B&W wees ons verzoek af, maar de bezwaarschriftencommissie was het daarmee niet eens en vroeg het college een nieuw besluit te nemen na het wegen van alle getuigenverklaringen. Deze ‘nieuwe’ beslissing op bezwaar ligt er nu dan eindelijk. De stap naar de rechter is de volgende.

Hoger beroep
Ondertussen deed de Raad van State uitspraak over de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van het hekwerk bij de kloostermuur. Zoals verwacht ging deze zaak verloren. De Raad van State vindt dat “het college zich in redelijkheid op het standpunt mag stellen dat de erfafscheiding ruimtelijk aanvaardbaar is en daarvoor een omgevingsvergunning voor strijdig gebruik kan worden verleend.” Of te wel: de overheid mag kennelijk in strijd met eigen regels doen wat ze wil. Het college van Bloemendaal had natuurlijk ook net zo goed anders kunnen beslissen.

Het hoger beroep tegen de provincie over de onttrekking van de overweg uit de openbaarheid ligt nog steeds bij de Raad van State. Ondertussen loopt er een constructief overleg met ProRail, gemeente Heemstede, provincie Noord-Holland, Wandelnet, Fietsersbond, Landschap Noord-Holland en Waternet over opties ter vervanging van overweg Leyduin. Zeven opties tussen het station en overweg Manpadslaan zullen worden onderzocht. Wij zijn benieuwd of ProRail nu eindelijk eens komt met de goedkopere ‘piepgaatjes’ oplossing onder het spoor door in plaats van peperdure tunnels.

Feiten en cijfers over overweg Alverna hebben we nog steeds niet ontvangen van ProRail. De beslissing van de provincie om de overweg af te sluiten is gebaseerd op beweringen over het aantal incidenten en de onveiligheid van de overgang. ProRail heeft die beweringen echter nooit kunnen of willen onderbouwen.

HE-Logo Wandelnet

Categorieën