CROW-richtlijnen fietsvoorzieningen

VE-Steile uitritconstructies-versie02 20200227_132453
detailfoto ‘goot’

In de Haarlemmer Wielen van april 2020 verschijnt een artikel over steile inritconstructies.

De tekst luidt als volgt:

Steile inritblokken

De gemeente Velsen is vergeven van steile opritten ‘uitritconstructies’ genaamd waarmee de voorrang wordt geregeld en tevens een woonstraat ‘herkenbaar’ is vanaf een hoofdweg waar 50 gereden mag worden. Recent ook in 30km-zones.

De Velsense standaard blokken ’60cm diep en 10cm hoog’ (helling 1:6) hangen ons de keel uit! Ze zijn te steil en de afwerking laat geregeld te wensen over. Bijvoorbeeld de aansluitende verharding sterk hellend in plaats van vlak of een verdiepte goot door een onhandige positionering van kolken zie foto.  Ook voor de minder mobiele mens (rolstoelen of rollator) een groot ongemak.

Het toppunt is de recent aangelegde fietsstraat Homburgstraat zie foto hieronder. 

Hier moet je als je het Van Poptaplantsoen kruist 4x (ja echt!) zo’n helling passeren. Ook het kruispunt bij het politiebureau van de fietsroute naar de scholen /sporthal met de busbaan idem. 12 tot 14 cm hoogte verschil tussen laagste punt in de goot en top van het inritblok hebben we gemeten, bizar!

Veel auto’s schuren hier over de verharding. Zowel de vormgeving als de wijze van toepassen is strijdig met de CROW-richtlijn Ontwerpwijzer fietsverkeer, zie link. (zowel kennisbank als V23 blad): “Inritblokken zijn hinderlijk voor fietsers; bij gladheid grotere kans op vallen; niet toepassen in fietsroutes (dwarsrichting)” vandaar dat we hier een punt van maken. We houden de gemeente aan de quote in de mobiliteitsagenda “we stellen de voetganger en fietser centraal”. Wat ons betreft dienen op alle fietsroutes de 60cm diepe blokken vervangen te worden door flauwere blokken en zijn in hoofd- en Regionale Doorfietsroutes uitritconstructies ongewenst en moeten worden verwijderd. Er is overigens een fietsvriendelijk alternatief namelijk 80cm diepe en 4cm hoge blokken (helling 1:20), die bij een buurgemeente worden toegepast. We willen dat fietsen aantrekkelijker wordt en daar past een goede detaillering van de uitritconstructies bij! Ook beroepsvervoer en hulpdiensten zijn er bij gebaat!

In de bijlagen vindt u de CROW-richtlijnen voor ontwerpeisen fietsverkeer

 

pdf ⋅ 2 MB

CROW-publicatie-Richtlijnenontwerpeisen-voor-uitritconstructies

Download

pdf ⋅ 558 KB

CROW-publicatie Ontwerpwijzer fietsverkeer 2016-blad V23 uitritconstructie

Download

Categorieën