Voorstellen ter versterking positie fietser in anderhalvemetersamenleving

Coronacrisis
Op het normaal drukste fietspad van Nederland, het Smakkelaarsveld in Utrecht, is het tijdens de avondspits erg rustig. Door de uitbraak van het coronavirus SARS-COV-2 is het dagelijks leven in Nederland grotendeels stil komen te liggen. De regering en het RIVM roepen mensen op om zoveel mogelijk thui At the busiest cycling path of The Netherlands in Utrecht it’s very quiet at rush hour. Due to the outbreak of the coronavirus SARS-COV-2, daily life in the Netherlands has largely come to a halt. The government and RIVM are calling on people to stay at home as much as possible to fight the pandemic.

Veilig fietsen is van essentieel belang voor een succesvol verloop van de anderhalvemetersamenleving. 6,5 miljoen mensen in Nederland woonachtig, hebben geen rijbewijs en daarnaast hebben 2,1 miljoen huishouders (een kwart van de totale bevolking) geen auto. Gelukkig zijn er nogal wat gemeentes die fietsers vaker groen geven. Dat levert minder congestie op.

In deze notitie worden goede aanzetten gedaan. Het is een mobiliteitsvisie
gericht op de toekomst die overheden zich ter harte kunnen nemen.

Categorieën