Nieuws van de gemeente Haarlem

Pilot Groenplek & Fietsrek van start

1 september 2020 start de gemeente Haarlem met de pilot ‘Groenplek & Fietsrek’. Hierbij worden op basis van bewonersinitiatieven een beperkt aantal (auto)parkeervakken tijdelijk gebruikt voor fietsparkeren en vergroening. Na een proefperiode wordt bekeken of de nieuwe invulling van het parkeervak ook voor altijd kan blijven.

Veel Haarlemmers benaderen de gemeente met ideeën voor het alternatief gebruik maken van parkeerplaatsen, bijvoorbeeld door het realiseren van groen of fietsparkeerplaatsen. Dit sluit goed aan bij de ambities uit de Structuurvisie Openbare Ruimte 2040: Groen en Bereikbaar (2017), waarin de gemeenteraad heeft bepaald dat er meer ruimte in de stad moet komen voor zowel groen als de fiets. Het college van B&W staat daarom positief tegenover deze binnenkomende initiatieven en heeft budget vrijgemaakt om uit te kunnen proberen of de ideeën inderdaad goed uitpakken.

Om een juiste afweging per locatie en idee te kunnen maken is de werkwijze ‘Groenplek & Fietsrek’ ontwikkeld. Omdat er op dit moment al veel aanmeldingen en ideeën bij de gemeente bekend zijn, wordt de pilot hiermee gestart. Wanneer de pilot een succes blijkt en voldoende interesse is, krijgt de pilot mogelijk een vervolg. Bewoners die interesse hebben in dit mogelijke vervolg, kunnen dit alvast doorgeven. De gemeente neemt deze nieuwe aanmeldingen dan mee in de evaluatie van de pilot (begin 2021).

Interesse?

Bekijk de werkwijze Groenplek &Fietsrek (pdf). In het document vindt u ook de contactgegevens om uw interesse aan te geven

Categorieën