Onveilige fietsroutes voor scholieren

Fietsroutes ten noorden en zuiden van de Randweg -v2 (Vogelpark)
Op woensdag 19-8 heeft het Jeugdjournaal aandacht besteed aan de fietsroutes voor scholieren van en naar school. Er werd aandacht besteed aan de bereikbaarheid van het Coornhert Lyceum Haarlem. Vanuit het westen is de school via een logische fietsroute eigenlijk onbereikbaar. Sinds 2008 beijvert de Fietsersbond een logische en veilige fietsverbinding vanuit het westelijk deel van Haarlem naar de school. Daartoe heeft de provincie een plan ontwikkeld om langs de Westelijke Randweg -in het verlengde van de Parnassiakade- de fietsroute door te trekken richting Coornhert Lyceum. Fietsers hoeven dan niet meer gebruik te maken van de voetgangerstunnel Munterlaan en/of het voetgangersbruggetje (kippenbruggetje) bij de Leidsevaartweg naar de Chrysanthenumlaan . De nieuwe route voorkomt ook dat fietsers onnodig vaak de Randweg en de Leidsevaartweg hoeven over te steken. Dat plan is dus veel fietsvriendelijker en fietsveiliger. Bijgaand kaartje dateert van 2008. De fietsbrug over de Leidsevaart naar het Sancta Maria is al jaren geleden gerealiseerd.
Wilt u het item nog eens zien? Kijk dan op YouTube
Fietsersbond Regio Haarlem
René Rood

Categorieën