Zienswijze Voorlopig Ontwerp HOV Station Beverwijk

Fietsersbond Afdeling Velsen en Afdeling IJmond

Zienswijze betreffende het Voorlopig Ontwerp HOV Station Beverwijk.

Deze inspraakreactie is een gezamenlijke zienswijze van de Fietsersbond afdeling Velsen en de Fietsersbond afdeling IJmond-Noord.

Inspraakreactie 2020-04-26

pdf ⋅ 699 KB

Inspraak Voorlopig Ontwerp HOV Station Beverwijk

Download

Categorieën