Zienswijze project Herinrichting Wüstelaan-Molenstraat

Het ontwerp Wüstelaan houdt onvoldoende rekening met de status van de secundaire fietsroute. De gehele Wüstelaan zal wat ons betreft uniform herkenbaar moeten worden uitgevoerd. Deze weg is immers onderdeel van het regionale netwerk. Tevens moet de kwaliteit van de verharding worden verbeterd.

Lees meer in de zienswijze die hier te downloaden is.

pdf ⋅ 120 KB

Herinrichting Wustelaan – Molenstraat.10feb2020

Download

Categorieën