Fietsersbond Velsen 45 jaar!

IMG-20200723-WA0003

Hallo fietsers,

De geschiedenis van onze Velsense afdeling heb ik bijgewerkt voor zover mijn geheugen (en archief) werkt.

Beschouw het als leesvoer, maar mocht je correcties of aanvullingen hebben, dan houd ik me aanbevolen.

Twee opmerkingen wil ik in deze Haarlemmer Wielen graag maken.

Dit jaar bestaat onze afdeling al 45 jaar! Suzanne Moerkerk van de IJmuider Courant, die ik bij het dopen van de nieuwe elektrische pont sprak, vond dat alleszins een vermeldenswaardig feit. Over enkele weken komt ze erop terug. Ik houd het in de gaten.

Als ik de geschiedenis overzie, zie ik dat onze boodschap consistent is.

We pleiten consequent voor een goede infrastructuur voor fietser en voetganger, zoals goede fietspaden, veilige oversteekplaatsen en goede rotondes. Goede infrastructuur leidt tot minder verkeersongevallen, blijkt telkens weer. Impressie van de IJmondse 8 (zie ook pagina 16)

Ook zie ik dat de gemeente vaak hardnekkig doof is voor onze argumenten en ze vaak niet, of pas na lang getreuzel, beantwoordt.

Enkele illustraties:

En in 1989 schreef ik een verzoek om het gedeelte Driehuizerkerkweg vanaf de Verloren van Themaatlaan tot fietspad te verheffen voor de schoolgaande jeugd (is nu realiteit). Na vele maanden kwam het antwoord dat dit absoluut onmogelijk was, want het zou leiden tot kop-staartbotsingen en filevorming. Enkele jaren later werd het ineens wel gerealiseerd.

De Lange Nieuwstraat (LN) is nog steeds niet zoals het moet zijn! Maar in de 80er jaren is het ’Dossier LN’ letterlijk bloedstollend. Terwijl er zwaargewonden en zelfs doden vallen, sta ik namens de Fietsersbond te pleiten voor witte strepen op het asfalt. Met een lange reeks van ‘kul-argumenten’ koos de ene na de andere verkeerswethouder ervoor om op de LN niets te doen, met de laffe instemming van de raads- leden.

Prettige vakantie iedereen.

Han van Spanje

Categorieën