Verslag over 2021 Fietsersbond Regio Haarlem-Velsen

Verslag over 2021 Fietsersbond Regio Haarlem-Velsen

Groen!
Op 30 januari 2022 is Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Fietsersbond Afdeling Regio Haarlem gepland. Het ziet er naar uit dat een vergadering met veel mensen in een beperkte binnenruimte niet mogelijk is.

Zoals in de Haarlemmer Wielen van december 2021 is meegedeeld (achterzijde,) hier alvast het verslag van Velsen.

pdf ⋅ 884 KB

8-Velsen_Fietsersbond_Verslag over het jaar 2021

Jaarverslag 2021 Fietsersbond Velsen

Download

Categorieën