Verkiezingsprogramma’s Haarlemse gemeenteraadsverkiezingen 2022

Grote verschillen tussen Haarlemse politieke partijen over de rol van de fiets

Komt er meer ruimte voor de fiets en voetganger?

De Fietsersbond Haarlem heeft ten behoeve van de verkiezingen van 16 maart een overzicht gemaakt van de mobiliteitsparagrafen van alle deelnemende partijen. Het is lastig een keuze te maken als er 18 partijen aan de verkiezingen meedoen. In de bijlagen tref je een overzicht aan van de mobiliteitsparagrafen (zo die er zijn) van alle deelnemende politieke partijen. Hieronder is dat overzicht omgezet in een matrixmodel. Dat levert een fraai beeld op van de partijen die de  fiets hoog, gemiddeld of laag in het vaandel hebben staan.

De onderzochte partijen zijn op negen aspecten bekeken; aspecten waarvoor de Fietsersbond strijdt, meer geld of meer aandacht vraagt.

Ik heb integer gepoogd een zo volledig mogelijk beeld van de partijprogramma’s te geven. Alle verkiezingsprogramma’s zijn op deze acht punten bekeken. Het is niet onmogelijk dat ik een onderwerp over het hoofd heb gezien of dat, met de door mij gemaakte keuzes, een groepering zich niet geheel recht gedaan voelt.

Christen Unie, Partij vd Arbeid, Actiepartij en D66 zijn, zoals blijkt uit dit overzicht, koplopers als het gaat om het versterken van de positie van de fiets in Haarlem, gevolgd door de Partij vd Dieren en GroenLinks en op enige afstand door Jouw Haarlem. De overige partijen stellen teleur. Geen of nauwelijks aandacht voor de transitie waarvoor wij staan: grotere leefbaarheid van de stad, minder gewonde en dode fietsers, meer fietsveiligheid, meer bewegen (obesitas)  en de fiets als ‘motor’ voor de vergroening.

Opvallend is, dat er grote overeenstemming bestaat over 3 onderwerpen: de invoering van een 30 km-regiem, meer ruimte voor de fiets en minder ruimte voor de auto.

In de eerstvolgende Haarlemmer Wielen wordt de column “Waarom verkiezingsprogramma’s niet deugen” gepubliceerd.  Deze column kun je nu hier alvast lezen.

Enfin, oordeel zelf.

Bekijk of download onderstaande matrixDe groene vakjes geven aan welke partijen aandacht besteden voor het betreffende onderwerp. De witte vakjes duiden op het ontbreken van informatie. Ook kunt u een samenvatting van de Haarlemse verkiezingsprogramma’s op het onderwerp fiets en fietsveiligheid.

René Rood, 7 maart 2022

afkortingen-politieke-partijen

 

Categorieën