Verkiezingen; kies voor de fietser!

Met de fiets-bril op de verkiezingsprogramma’s 2022-2026 in Velsen bekeken

gemeenteraadsverkiezingen

De actieve leden van de Fietsersbond Velsen hebben onderzocht welke ambities de politieke partijen in Velsen hebben voor de fietsers. Uiteraard beseffen we dat goede bedoelingen in de praktijk kunnen ondersneeuwen bij het daadwerkelijk besturen van de gemeente én de controle van de Raad op het college van B&W.

Wat is onze maatlat?

De Fietsersbond Afdeling Velsen heeft als ambitie dat Velsen een gemeente is waar iedereen zich dagelijks veilig voelt, zowel op de fiets als lopend naar bijvoorbeeld school, kantoor, sport en (lokale)winkel. Het gaatom de mobiliteit en veiligheid van de inwoners en bezoekers van alle leeftijden, in een tijd waarin de klimaatverandering en ecologie eisen stellen aan onze mobiliteit. Ook stelt de behoefte aan verdichting van de woningvoorraad eisen aan het organiseren van onze mobiliteit.

In het artikel ‘Verkiezingen: kies voor de fietser”, dat ook in de eerstvolgende Haarlemmer Wielen verschijnt, gaan wij in op onze ambitie.

Als lokale afdeling zullen wij hierbij ook een vinger aan de pols houden, zoals de gemeente van ons gewend is.

Er valt zeker wat te kiezen! 

Uit het bijgevoegde overzicht blijkt dat de verschillen groot zijn. Zo scoren LGV, VVD, Forza! en FvD zeer slecht op onze maatlat. De fietser moet het niet hebben van de ambities van deze partijen. Een zin in het VVD programma spreekt bij voorbeeld boekdelen: “VVD Velsen ziet dat vervoer met eigen auto nog steeds groeit en daarom door de gemeente gewoon gefaciliteerd moet worden“.

Tussen “slecht” en “goed” zit een flinke groep partijen: Groen Links, D66, PvdA en CDA. 

We zien zeker een aantal goede punten in de programma’s, Zo geeft D66 aan dat er diverse onderzoeken gedaan moeten worden: “D66 Velsen wil onderzoeken waar het mogelijk is om fietspaden te verbreden“. Dit is een interessant idee, maar is ook boterzacht. Hierbij moet wel gezegd worden dat de tekst bij het onderzoek voor fietsveiligheid bij scholen al minder vrijblijvend is, maar wat “gericht maatregelen nemen” betekent bij de afwegingen is niet duidelijk gemaakt. Groen Links scoort concreet bij de keus voor 30 km/uur in plaats van 50 km/uur maar verder vinden we helaas weinig concrete keuzes om het streven naar een gezonde leefomgeving vorm te geven.

De plannen van Velsen Lokaal en de Christen Unie scoren het beste. 

Hulde voor het programma van de CU. Niet alleen de ambities, maar ook de concrete invulling ervan voor de fietsers scoren goed voor onze achterban.

Niet alleen de ambities, maar ook de heldere keuzes bij de realisatie waarderen we positief. Als we dan toch een minpuntje moeten noemen: de CU is minder resoluut ten aanzien van het afwaarderen van de 50 km/uur wegen door alle OV routes hiervan uit te zonderen.

The proof of the pudding is…….

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat er gerealiseerd wordt. Zo zijn we flink teleurgesteld in de uitvoering van het programma voor de noord-zuid regionale doorfietsroute (RDR) in de afgelopen periode. Goede bedoelingen, zelfs Raadsbesluiten vlak voor de verkiezingen, maar in de uitvoering moest de fietser het alleen hebben van het “werk met werk maken” door de gemeente als er toevallig een stukje aan onderhoud of herstel toe was.

Het programmatisch oppakken van de verschillende ambities en ook boter bij de vis door geld vrij te maken vinden we beperkt terug in de programma’s. Lichtpuntjes zijn bij Velsen Lokaal om lokaal geld vrij te maken voor de pont en het plan van de CU voor een apart fietsbudget op de begroting.

De CU is ook de enige die het besef heeft dat Velsen moet samenwerken in de regio om de lokale ambities waar te maken.

Kortom, er valt niet alleen wat te kiezen in Velsen door de bevolking, maar ook het waarmaken van de goede bedoelingen te bewaken.

In het overzicht gemeenteraadsprogramma’s 22-26 Velsen staat meer informatie over de wensen van de divere politieke partijen, zoals zij die vastgelegd hebben in de verschillende verkiezingsprogramma’s.

 

Categorieën