Geschiedenis Nederlands Fietsbeleid: Cycling Pathways

Recensie: proefschrift over de geschiedenis van Nederlands fietsbeleid

Met Cycling Pathways heeft Henk-Jan Dekker een belangwekkend proefschrift geschreven over het Nederlandse fietsbeleid van de afgelopen eeuw, een studie die onze blik nuanceert en kennis verdiept. Bijzonder is dat de studie over de gehele periode gaat waarin de fiets een massavervoersmiddel werd, dat zowel het recreatieve als het utilitaire fietsen aan de orde komt  en dat alle drie de overheidslagen zijn onderzocht. Twee hoofdconclusies springen eruit. De eerste: er is in de hele eeuw aandacht geweest voor fietsbeleid, waardoor kennis en infrastructuur zijn opgebouwd en de fietscultuur in stand bleef. Daardoor is in bestuurswetenschappelijke termen een zogenaamde padafhankelijkheid (path dependency) ontstaan. De tweede hoofdconclusie: maatschappelijke organisaties (eerst de Anwb, later de Fietsersbond) hebben voortdurend  een belangrijke rol gespeeld in de governance (bestuurlijke organisatie) van het fietsbeleid.

Lees de hele recensie enof download direct het proefschrift dat gratis te downloaden is op: Cycling Pathways

Categorieën