Help! Fietspad naar Kattendel dreigt alsnog te verdwijnen!

Dia-02-Bereikbaarheid-strand

Haarlem, 20 februari 2023

(Het volgende bericht kunt u ook hier downloaden of via de link onder aan deze pagina). Daar staat ook een download van de brief van de provincie.

Wat ruim 10 jaar geleden is voorkomen dankzij de massaal gesteunde actie van de Fietsersbond, dreigt nu alsnog te gebeuren. PWN is voornemens om het noordelijke fietspad naar strandopgang Kattendel op te heffen. Hiermee verdwijnt een prachtig duinfietspad en wordt natuurstrand Kattendel – uitsluitend bereikbaar met de fiets – onbereikbaar. De Fietsersbond wil dat ‘rondje Kattendel’ behouden blijft.

“De stuivende duinen zijn prachtig, maar we willen er wel graag overheen. Dat kan eenvoudig door ‘kluunmatten’ over de verstuiving te leggen”, aldus René Rood van de Fietsersbond Haarlem.

In 2012 zijn 5 windsleuven gegraven in de eerste duinenrij om duinverstuiving mogelijk te maken. PWN heeft het achterliggende fietspad een paar keer opgehoogd. Na de uitzonderlijk krachtige stormen van februari 2022 liet PWN het er opeens bij zitten. Fietsers moeten nu Kattendel bereiken via Parnassia, een flinke omweg over een druk pad met ook veel wandelaars. Je kunt alleen maar heen en weer fietsen, het ‘rondje Kattendel’ gaat verloren.

rondje-kattendel

Voor de Fietsersbond is dit onaanvaardbaar. Vooral fietsers uit Bloemendaal en Haarlem maken veelvuldig gebruik van de fietsroute naar Kattendel om het rustige strand te bezoeken. In de brede duinstrook tussen IJmuiden en Langevelderslag zijn er al zo weinig fietsmogelijkheden, waarom dan een fietspad opheffen?

Niet alleen Kattendel
Niet alleen fietspad Kattendel wordt bedreigd. Op meer plaatsen langs de Nederlandse kust zullen stuifduinen komen. Als ‘zand op het fietspad, opheffen maar’ het gangbare beleid wordt, zullen er vele recreatieve fietspaden letterlijk en figuurlijk verzanden. Bij Bergen aan Zee (Blijdensteinsweg) is dit al de praktijk (zie ook voetnoot 1).

Opheffen van het fietspad is niet nodig
Ruim tien jaar geleden wilde PWN het fietspad ook al opheffen. Na onze protesten (gesteund door ruim 1750 petitieondertekenaars) paste PWN het verstuivingsplan aan zodat het fietspad kon blijven liggen. Vervolgens is het stuiven uitbundiger uitgepakt dan was verwacht. Het fietspad is een paar keer opgehaald (over het stuifduin heen) met zware betonnen platen, maar na storm Eunice (zie ook voetnoot 2) liet PWN het hele fietspad vanaf Parnassia langs de vijf sleuven tot aan de noordelijke bocht onder het zand liggen.

René Rood: “Fietsers kunnen meebewegen met het zand. Tenminste als het fietspad uit lichte makkelijk te verplaatsen platen bestaat. Even afstappen is niet erg om over het stuifduin te klimmen.”

De windsleuf bij Kattendel is bijna leeg gewaaid. Het zandlichaam is nu zo hoog en ligt tegen de tweede duinenrij aan. De top is bereikt. Tot 2021 lukte het wel om het fietspad vrij te houden, waarom zou dat nu dan niet meer lukken? Werken met lichtere materialen i.p.v. zware betonplaten maakt het stukken makkelijker en goedkoper. En waarom wordt het hele fietspad vanaf ‘het bommetje’ (de driesprong met fietspad naar Vogelmeer) opgeheven?

Rood: “Dat fietspad heeft PWN in 2014 met subsidiegeld geheel vernieuwd. En nu afbreken? Geld- en subsidieverspilling.”

Deze zgn. Betonweg is overigens ook de toegangsweg voor brandweer en hulpdiensten.

Ons voorstel
Op de meest stuivende delen leggen we rijplaten zoals die gebruikt worden bij werkzaamheden. Lichte makkelijk te verplaatsen matten, beloopbaar met de fiets aan de hand. Met regelmatig vegen, en/of ophalen van de matten blijft passage van de stuifduinen mogelijk. Vrijwilligers kunnen hierbij helpen. En maak aan beide zijden een fietsenstalling.

Dia-17-Voorbeeld-rubber-mattenDia-18-voorbeeld

Verkiezingsdebat Provinciale Staten
Dinsdag 28 februari organiseert de Fietsersbond een debat met 10 aankomende Statenleden. De verzanding van recreatieve duinfietspaden (Blijdensteinsweg & Kattendel) zal hierbij ook aan de orde worden gesteld.
Gedeputeerde Staten lijken niet voornemens om de duinfietspaden bij Bergen en Kattendel open te houden, zo blijkt uit de bijgevoegde brief.

Voetnoten: 
1 – Tussen Bergen aan Zee en Schoorl aan Zee bedreigt een zandverstuiving het recreatieve fietspad, onderdeel van de kustroute. Provincie en natuurbeheerders willen ook dit fietspad Blijdensteinsweg afsluiten.
2 – Eunice in top drie zwaarste stormen afgelopen vijftig jaar in Nederland | Storm Eunice | NU.nl

Ter illustratie ziet u hieronder een impressie van de roerige geschiedenis rondom het fietspad Kattendel.

pdf ⋅ 448 KB

PERSBERICHT – Help, fietspad Kattendel verdwijnt

Download

pdf ⋅ 216 KB

2023-02 Antwoord provincie op brief 11-01-23 Fb landelijk waarom dynamiseren

Download

Categorieën