Zienswijze Fietsersbond afdeling Haarlem- februari 2023

Concept Nota fietsbeleid 2023 gemeente Haarlem

Inclusief Zienswijze door Fietsersbond afdeling Haarlem

Voorpagina Concept Fietsbeleid 2023

In december is de nota Concept Fietsbeleid 2023 verschenen. Een duidelijk document waarin de gemeente Haarlem aangeeft hoe zij Haarlem de komende jaren wil veranderen in een moderne fietsstad. Het ontwerp is met grote voortvarendheid naar de Commissie Beheer gestuurd. Behandeling vond plaats op 12 januari en is terug te luisteren:  https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2023/12-januari/17:10 

Reageer op deze nota 
Wij sporen iedereen die iets vindt van het Haarlemse fietsbeleid aan, bij de gemeente te reageren. Het document (en de inspraakmogelijkheid) is te vinden op: https://haarlem.nl/fietsbeleid.
Inspraak kan nog tot 15 februari 2023.

De Fietsersbond Afdeling Haarlem heeft in februari een zienswijze op deze nota ingediend. Deze is hier te lezen/downloaden.

De Conceptnota  Fietsbeleid gemeente Haarlem is ook hier te downloaden.

Onze zienswijze daarop kunt u hier downloaden.

 

Categorieën