Eerste vrijwilligersdag afdelingen met fietstocht door Haarlem

Vervanging gespreksrondje afdelingen op de ALV

Op de Algemene Leden Vergadering van de Landelijke Vereniging was het gebruikelijk de afdelingen het woord te geven met informatie over een of meer van hun projecten. Dit rondje wordt nu vervangen door een fietstocht en samenkomst voor (afgevaardigden) van de alle afdelingen. De eerste keer gebeurde dat in Haarlem op 7 oktober 2023.

Tijdens de laatste Ledenraad op 3 juni is  gesproken: vrijwilligers hebben aangegeven elkaar graag te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en kennis met elkaar te delen. Daarvoor is op de ledenraadvergaderingen onvoldoende tijd. Daarom organiseerde landelijk een dag waarop ontmoeten en fietsen centraal staat. De Fietsersbond Haarlem was de eerste afdeling  die als gastheer optrad.
Het evenement vond plaats op zaterdag 7 oktober met een inloop en lunch.
Het begint
Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem

Na de inloop van de deelnemers beginnen we de dag met een lichte lunch en welkomstwoordje door Douwtje van de landelijke Fietsersbond.

Daarna volgde een fietstocht door de regio. Tijdens deze tocht verkenden we de belangrijkste punten in Haarlem, bespraken we de knelpunten en successen van de Haarlemse Fietsersbond.
Na de fietstocht is er ruimte voor alle lokale Fietsersbonden om iets te vertellen over hun eigen activiteiten: het oude vertrouwde ‘Rondje afdelingen’. Uiteraard mag dit en is het niet verplicht. De dag eindigt om 16.30 uur met een borrel.
Na de lunch maakten we in drie groepen een fietstocht door Haarlem en kregen we een toelichting op drie belangrijke verkeerspunten in de stad.
Houtplein Haarlem
Korte stop op het Houtplein Haarlem Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
301_LEZING BREDA FIETSDEBAT PS_P1070409
De afdeling Breda opent met het Groot Bredaas Fietsdebat voor de Provinciale Staten Verkiezing. Dat is leerzaam. Ruud Janssens Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
301_LEZING BREDA FIETSDEBAT_ITEM
Dit spreekt voor zich. Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
302_LEZING GEMERT BAKEL_SNAPSHOT-2
De afdeling Gemert Bakel werkt samen met Helmond en Eindhoven, maar ook dan is het een hele strijd voor een persoon om tegen een gemeente op te boksen. Dies van Soelen Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
302_GEMERT_KRANT
Het lukt om wat te bereiken als eenling. Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
303_GROOT DEBAT KATTENDEL_HAARLEM_P1070416
De afdeling Regio Haarlem brengt de strijd tegen PWN in beeld (de Kattendel Kerf het fietspad verdwijnt door stuifzand, ook op meer plaatsen bijvoorbeeld Schoorl.) Jaap Moermen Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
303_GROOT DEBAT KATTENDEL_HAARLEM_ITEM
Fietspad Kattendel deels onder zand verdwenen en onberijdbaar. Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
304_LEZING_BERG EN DAL_(NIJMEGEN)
De afdeling Berg en Dal (Nijmegen) heeft een manier ontwikkelt om fiets knelpunten vast te leggen en te presenteren. Ze willen iedereen met plezier daarover voorlichten. Jan Arends Brands Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
304_LEZING_BERG EN DAL_(NIJMEGEN)-2
De vastgelegde en overzichtelijke lijst met knelpunten voor de fiets. Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
305_LEZING NIEUWEGEIN_P1070421
De afdeling Nieuwegein heeft een methode gemaakt om supermarkten met elkaar te vergelijken in verband met fietsvriendelijkheid. De methode is overal te gebruiken. Vraag ze ernaar. Clarion Wegerif Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
305_LEZING NIEUWEGEIN_RESULTAAT
Met dank aan de afdeling Maastricht. Gebruikt is de checklist van Laurent Theunissen. Gegevens verzamelen: 2 dagdelen voor 13 supermarkten. Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
306_ROTTERDAM_TRAP_TUNNEL
De afdeling Rotterdam laat zien hoe het in de stad gaat. De resultaten tonen hoogte en diepte punten. Beer Pijpker Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
306_LEZING ROTTERDAM_ITEM
Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
307_LEZING UFO UTRECHT FIETSOVERLEG_P1070427
UFO Het Utrechts Fiets Overleg brengt een verhaal over de Lekdijk. Het verbeteren van de dijk geeft mogelijkheden voor een goede indeling van de weg voor fietsers. Casper Langerak Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
307_LEZING UFO UTRECHT FIETSOVERLEG_ITEM
UFO zorgt ook voor fietsen. Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem
308_LEZING_CASTRICUM2
De afdeling Castricum geeft overzicht van hun werkzaamheden maar in korte tijd, ook vanwege het uitlopen van de bijeenkomst.
309_LEZING_’S HERTOGENBOSCH2
Als laatste geeft de afdeling ’s Hertogenbosch een overzicht van de wat daar gedaan wordt. Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem

Categorieën