Informatie jaarvergadering 28 januari 2024

De jaarvergadering is opnieuw in het Rosenstock Huessy Huis gehouden. Dit jaar in de vernieuwde bibliotheek en daardoor met een betere akoestiek .

Niet iedereen kon aanwezig zijn. René Rood brengt de jaarrede via een filmpje.

Daarna zijn de financiele afwikkeling van 2023 en de begroting van 2024 behandeld.

De uitgaven van 2023 zijn gecontroleerd door de kascommissie. De Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft die goedgekeurd.

Het besproken overzicht financien van 2023
Het besproken overzicht financien van 2023 Beeld-auteur: Fietsersbond Afdeling Regio Haarlem

Hierna volgt de begroting. Bij de uitgaven 2023 was al verteld dat er voor het eerst meer uitgegeven is dan het budget. Gelukkig van zeer beperkte omvang, slechts € 22,52.

Het besproken overzicht begroting 2024
Het besproken overzicht begroting 2024 Beeld-auteur: Fietsersbond Afdeling Regio Haarlem

Bij de begroting is duidelijk geworden dat er in 2024 minder gedaan kan worden dan vroeger. De belangrijkste reden is het duurder worden van het drukken van de Haarlemmer Wielen. Daarnaast is er een lager budget door het overgaan van Hillegom naar een eigen meer passende nieuwe afdeling: Duin en Bollenstreek. De werkgroep van Heemstede gaat vanaf nu verder als een zelfstandige afdeling. Wij wensen beide gemeenten het beste toe.

Hierdoor zijn wel onze financiele middelen verminderd.

De werkgroep Velsen brengt hierna een korte presentatie over het jaar 2023.

vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation ⋅ 21 MB

D-20240128_FIETSERBOND_AFDELING REGIO HAARLEM_Fietsersbond Velsen jan 2024

Powerpoint presentatie Velsen ALV 28 jan 24

Download

Presentatie Velsen ALV 28 januari 2024
Presentatie Velsen ALV 28 januari 2024 Beeld-auteur: Fietsersbond Afdeling Regio Haarlem

Een korte uitleg over de resultaten van de werkgroep Haarlem

De leidraad voor de afdeling met betrekking tot de Haarlemmer Wielen heeft geleid tot een behoorlijke discussie.

Het gevolg is geweest dat een belangrijke discussie en bespreking, namelijk van de leden opbouw van de Fietsersbond en dus ook van onze afdeling, te weinig tijd heeft gekregen.

Het thema deel van de vergadering. Hier kunt u de Powerpoint presentatie zien.

Het thema deel van de Algemene Leden Vergadering

Fietsersbond Afdeling Regio Haarlem ALV 28 januari 2024
Fietsersbond Afdeling Regio Haarlem ALV 28 januari 2024 Beeld-auteur: Fietsersbond Afdeling Regio Haarlem

Het probleem is in het kort uitgelegd waarna er vier groepen zijn samengesteld die over vier onderwerpen zijn gaan praten. Na een korte bespreking zijn de alle groepen een tafel opgeschoven zodat elke groep twee onderwerpen hebben kunnen beoordelen en hierover adviezen hebben gegeven.

In de vier groepen zijn de volgende vragen/punten besproken:

1) Adviezen voor de Fietsersbond landelijk.

2) Wat kan de coördinatie-groep fietsersbond Afdeling Regio Haarlem doen?

3) Wat kunnen individuele leden en de locale actieve afdelingen (anders) doen?

4) Wat gaat er mis als we als huidige vereniging langzamerhand uitsterven?

Na de ALV was er een nieuwjaars receptie.

vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation ⋅ 4 MB

G-20240128_FIETSERSBOND AFDELING REGIO HAARLEN_THEMA_presentatie_ALV 2024

Afdeling Regio Haarlem presentatie Thema deel ALV 28 jan 24

Download

Categorieën