Lange Nieuwstraat

Open Brief Gemeentebestuur Velsen

Vier organisaties hebben gezamenlijk een Open Brief gestuurd aan de inwoners en bestuurders van de gemeente Velsen.
In maart 2017 (!) is de gemeenteraad meegedeeld dat de fietspaden op de Lange Nieuwstraat veilig zullen gemaakt worden. Ook de voorrangsregeling bij de zijstraten zou
worden verbeterd.
Er is zeven jaar lang niets gedaan om het veiliger te maken, vandaar onze Open Brief.
In het ’Collegebericht’ uit 2017 staat vermeld wat het verkeerskundig bureau vindt van de ’slechte zichtbaarheid’ en vervolgens uiteengezet wat het college van burgemeester en wethouders zegt te gaan doen.
Han van Spanje, namens de Fietsersbond Velsen en de andere organisaties.
In de Open Brief Gemeente Velsen en het Collegebericht week 10 2024 kunt u de open brief downloaden of u kunt hem hieronder in zijn geheel lezen.
Open Brief aan de inwoners en het bestuur van de gemeente Velsen 11 maart 2024

De Fietsersbond Velsen, het Platform Toegankelijkheid, de Stichting Gezamenlijke
Ouderenbelangen Velsen en het Wijkplatform IJmuiden verlangen van het
gemeentebestuur op zéér korte termijn de uitvoering van het besluit uit 2017 om
maatregelen te treffen die de veiligheid op de Lange Nieuwstraat vergroten.

Zeven jaar geleden is geconstateerd dat de verkeersonveiligheid hier wordt veroorzaakt door:

  • slechte zichtbaarheid van de voorrangssituatie bij de zijwegen op de pleinen;
  • slechte zichtbaarheid van de fietspaden op de pleinen;
  • slechte zichtbaarheid van de fietspaden op de wegvakken.

De ondertekenaars van deze Open Brief verlangen nu actie van het gemeentebestuur !

Het landelijk aantal verkeersdoden steeg in 2022 met 27% tot 745, het aantal ernstig gewonden steeg met 22% tot 8300. Bij de fietsers is de stijging het grootst. De landelijke cijfers van 2023 worden binnenkort bekend gemaakt.
Veel ongevallen kunnen simpel en met weinig geld worden voorkomen, ook in Velsen.

Op 7 maart 2017 (!) meldt het college van burgemeester en wethouders in het ‘Collegebericht voor de gemeenteraadsvergadering’ dat het Verkeerskundig Adviesbureau DTV Consultants de verkeersveiligheid op de (heringerichte) Lange Nieuwstraat heeft onderzocht. Omdat het bureau ’slechte zichtbaarheid’ van de voorrangssituaties en fietspaden constateert, kondigt het college aan dat op korte termijn ’aanvullende maatregelen’ zullen worden getroffen. De zichtbaarheid en voorrangsregeling van de fietspaden bij de zijstraten gaat eenduidig worden met haaientanden en bebording.

Ook op het Marktplein en het Velserduinplein laat de zichtbaarheid van de fietspaden te wensen over. „Om het onderscheid tussen fiets- en voetpad te accentueren zal langs de fietspaden op deze pleinen een witte onderbroken streep worden aangebracht. Dit zal ook worden toegepast langs de fietspaden op Plein 1945”, aldus het collegebericht aan de gemeenteraad in maart 2017.

De aangekondigde maatregelen zijn na zeven jaar (7!) nog steeds niet uitgevoerd. De slechte zichtbaarheid en de onveiligheid bestaan daarom nog steeds. De Fietsersbond Velsen heeft de veiligheid op de Lange Nieuwstraat voortdurend ter sprake gebracht bij overleggen op het stadhuis. Dit deden we in onze contacten met de wethouder en de
ambtenaren in 2017, in juni 2019, in november 2019 en in het mail-bericht in april 2021, n.a.v. een ongeval. Het staat te lezen in de ‘actie-lijsten’ van deze besprekingen.

Op 17 september 2023 hebben wij op hoek Lange Nieuwstraat/Plein ’45 nabij de bushalte van R-Net gele fietslogo’s geverfd om de noodzaak van zichtbare en veilige voet- en fietspad op de Lange Nieuwstraat nog eens duidelijk te maken. De voetgangers op de stoep zien niet dat er een fietspad is, terwijl de fietsers zich niet realiseren dat de voetgangers dat niet zien. Valpartijen en bijna botsingen zijn het gevolg. Vermijdbare ongevallen ! Hiervan is de simpele oplossing al sinds 2017 bekend.

De IJmuider Courant en De Jutter hebben ruim aandacht besteed aan de verfactie van de
Fietsersbond Velsen; het stadhuis reageerde niet.

Met deze Open Brief aan de inwoners en het gemeentebestuur van Velsen dringen de Fietsersbond Velsen, het Platform Toegankelijkheid, de Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen en het Wijkplatform IJmuiden nogmaals aan op een snelle realisering van de in 2017 aangekondigde veiligheidsmaatregelen.

Indien de vereiste maatregelen niet op korte termijn worden genomen overwegen wij de verfactie binnenkort op grotere schaal te herhalen zodat de inwoners kunnen zien wat het gemeentebestuur tot nu toe NALAAT TE DOEN.

Op 14 maart a.s. zal de gemeenteraad vergaderen over de ’Mobiliteitsagenda’ en over het plan ’Van Pont tot Park’, waarin een veilige Lange Nieuwstraat past !

Bestuur van de gemeente Velsen, maak de fietspaden op de Lange Nieuwstraat
zichtbaar en veilig! De inwoners hebben recht op veiligheid op straat!

Ondertekend door:
Han van Spanje, namens:

Platform Toegankelijkheid
Stichting Gezamenlijke Ouderenbelangen Velsen
Wijkplatform IJmuiden
Fietsersbond Velsen

Categorieën