Jaarvergadering 2023

Stukken ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en Nieuwjaarsreceptie van de Regio Haarlem op 28 januari 2024.

Algemene Leden Vergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Fietsersbond Regio Haarlem vindt plaats op 28 januari 2024 van 14:30 tot 17 uur in de bibliotheek van het Rosenstock Huessy Huis, Hagestraat 10 in Haarlem.

De inloop is vanaf 14 uur, de ALV begint om 14:30 uur en de nieuwjaarsreceptie start om 16:30 uur. Volgend op de ALV vindt de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats.

De financiële stukken waaronder de afrekening over 2023, de controle van de kascommissie en de begroting over 2024, worden zo spoedig mogelijk hieronder geplaatst:

Financieel overzicht 2023 van de penningmeester;
Controle van de kascommissie;
De begroting 2024;
Verslag ALV 29 januari 2023;
Jaarverslag over 2023 van de Coördinatiegroep.;
Haarlemmer Wielen Leidraad voor Redactie.

De agenda van de ALV luidt als volgt:

  1. Opening vergadering;
  2. Berichten uit de afdeling;
  3. De financiële verantwoording over 2023, afrekening, kascontrolecommissie en begroting 2024;
  4. Korte presentaties van de Coördinatiegroep en de werkgroepen Haarlem en Velsen;
  5. Haarlemmer Wielen, Leidraad voor Redactie HW;
  6. Rondvraag;
  7. Het themadeel: discussie over de vergrijzing en ontgroening binnen de Fietsersbond en de gevolgen voor de toekomst. Heeft de Regio Haarlem dan nog bestaansrecht of valt het tij nog te keren?
  8. Afsluiting.

Themadeel en drankje voor genodigden:
Na de officiële vergadering zal een themadeel volgen:
Vergrijzing van het leden bestand.

Om 16:30 uur sluiten we af met een drankje voor de genodigden.

De coördinatiegroep wenst langs deze weg alle leden van de Fietsersbond Afdeling Regio Haarlem een goed 2024.

Coördinatiegroep:
Kees Joustra
Gert Klijn
René Rood
Ad Stavenuiter