Woensdag 20 maart: Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Woensdag 20 maart: Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Laat je stem niet verloren gaan. Stem dus. Wij willen je langs deze weg laten weten welke plannen 13 politieke partijen in Noord-Holland hebben met de fiets. Om je een beetje op weg te helpen, hebben wij de verkiezingsprogramma’s onderzocht en de belangrijkste conclusies getrokken. De Fietsersbond heeft alle 12 provincies onderzocht; op de landelijke website kun je daar meer informatie over vinden.

Tot slot vind je een verwijzing naar twee stemwijzers (let op dat je de goede stemwijzer opzoekt, Velsen ligt in een ander waterschap dan Haarlem).

Voor de Statenverkiezingen Noord-Holland is een overzicht gemaakt van alle belangrijke verkiezingsprogramma’s op het onderdeel mobiliteit en fiets. De ChristenUnie haalde de hoogste score. Vergeleken met andere provincies behoorde de CU Noord-Holland met GroenLinks in Gelderland tot de 2 beste fietsprogramma’s van Nederland.

Wil je meer over de partijprogramma’s in den lande over Statenverkiezingen weten, surf dan naar:
Fietsoverzicht Landelijke partijen

Verkiezingsdebat
Op 27 februari hebben de afdelingen Alkmaar, Castricum en Haarlem een verkiezingsdebat georganiseerd. De reacties waren zeer positief. Mocht je het debat gemist hebben, dan kun je op de afdelingssites van Castricum en Haarlem volop informatie krijgen: Verslag verkiezingsdebat

Stemwijzers
Weet je nog niet op welke partij je gaat stemmen, vul dan de stemwijzers in.
Er is er één voor Provinciale Statenverkiezingen en één voor de Waterschapsverkiezingen. Leerzaam.
Stemwijzer Provinciale Staten Noord-Holland
Stemwijzer Waterschappen

Lees verder de bijlage

Vriendelijke groet,
René Rood

verkiezingen