Kattendel 20-11-2011 wordt verplaatst

Kattendel wordt 400 meter richting Parnassia verplaatst

Dankzij onze actie. Inmiddels leek er een akkoord tussen PWN, Provincie en Gemeente Bloemendaal dat het fietspad kan blijven, maar dat de strandslag toch moet worden verplaatst. 400 meter naar het zuiden. Gemeente Bloemendaal wil ook de strandslag behouden – wij ook! Het natuurstrand wordt kleiner, en het naaktstrand (noordzijde slag Kattendel) wordt onbereikbaar voor fietsers.

Dus niets is nog zeker. Bent u het met ons eens? Dan kunt u ons steunen door een petitie te tekenen op: http://fietspadkattendel.petities.nl
Meteen doen dus!

www.fietsersbond.nl/afdeling/haarlem
[email protected]

Noot webredactie:
Deze petitie is ondertussen afgeleverd bij de gemeente Bloemendaal en heeft er mede toe geleid dat het fietspad naar de strandslag Kattendel behouden is gebleven. De handtekeningenlijst vindt u in de pdf bij dit artikel.

Kattendel 20-11-2011 handtekeningenlijst

Categorieën

Geef een antwoord