Raad van State wijst bezwaar tegen fietsflat af

Fietsenstallingen

De laatste jaren zijn er veel fietsenrekken bijgekomen in de binnenstad van Haarlem. Zo zijn er meerdere gratis overdekte en bewaakte stallingen om het aantrekkelijk te maken de auto thuis te laten. Maar nog steeds is er een groot tekort, vooral bij het station. Daarom komt er een fietsflat aan het Kennemerplein.

De Raad van State heeft alle bezwaren die Nederlands Monumentenbezit uit Overveen had aangevoerd tegen de bouw van de grote fietsenstalling op het Kennemerplein verworpen. Daarmee is een belangrijke hobbel genomen voor de realisatie van deze nieuwe voorziening voor 1700 fietsen.

Lees meer hierover in het artikel dat hierover is verschenen in het Haarlems Dagblad op 20-01-2012 (in ons bezit)

Categorieën

Geef een reactie