Voorlopig ontwerp Herenweg-Kerklaan Heemstede

Heemstede_Herenweg-Kerklaan

kaart:Google maps

De Fietsersbond heeft een inspraakreactie geschreven met betrekking tot de herinrichting Herenweg ts Kerklaan en grens Bennebroek– inspraakreactie.

Wij komen tot het standpunt dat het voorlopig ontwerp Herenweg op een aantal punten tekort schiet voor de fietser. Wanneer op een aantal essentiële punten meer aandacht wordt geschonken dan is er echt sprake van verbetering van de verkeersveiligheid en meer comfort & aantrekkelijkheid voor de fietser.

Wij zullen bij de verdere uitwerking er nauw op toe zien dat die essentiële punten in het definitief ontwerp worden meegenomen.

De volledige inspraakreactie kunt u in het bijgaande document lezen.

FB Inspraakreactie

Categorieën

Geef een reactie