2012-07-02 Rode Loperbrug Haarlem?

 

Met Rover, wijkraad Binnenstad, het Dolhuys en de Cronjéstraat ziet de Fietsersbond graag de Rode Loperbrug komen: het doortrekken van het fietspad vanaf de Kruisweg, via de Bolwerken, een brug, langs Het Dolhuys naar de Kennemerstraat. Deze fietsverbinding is essentieel om meerdere redenen:

  • Betere bereikbaarheid van het station. Zeer belangrijk daar ruim 30% van de reizigers per fiets komt
  • Betere doorstroming Openbaar Vervoer op het Kennemerplein: door verplaatsing van fietsverkeer naar de doorgetrokken Rode Loper komt er meer ruimte in de VRI op het Kennemerplein om het Openbaar Vervoer vaker en langer groen licht te geven.
  • Dit geldt eveneens voor het autoverkeer op het Kennemerplein
  • De Cronjéstraat wordt via een aantrekkelijke wandel- en fietsroute verbonden met de Binnenstad
  • Het fietsverkeer (en de fietsenstallingen) zijn nu geconcentreerd op Kruisweg.

Alternatieve routes over het Frans Halsplein leveren inpassingsproblemen op (bomen, parkeren, brug naast Kennemerbrug), zijn niet verkeersveilig en zijn duurder. De stad heeft bovendien al veel geïnvesteerd in de Rode Loper. Bovendien is de Kruisweg – Kennemerstraat is een historische lijn, die met deze brug hersteld wordt. Het besluit tot aanleg van de brug is genomen bij de vaststelling van het Krediet project Stationsplein eo (7-2-2008). En kan ook uit dit project worden gefinancierd.

Graag zien we een passende brug, waarin ook de wijk zich kan vinden. In bijgaand pdf vindt u meer informatie over de plannen voor de doortrekking van de Rode Loper naar Haarlem Noord.

2012-06-27 Besluit BenW Haarlem Rode Loperbrug

Categorieën

Geef een antwoord