‘Ahoy fietser… Land in Zicht!

 

‘Ahoy fietser… Land in Zicht!
 

Haarlem, 23-12-2012
Vanaf januari zijn we er mee bezig geweest, Fietsersbond, Dorpsraad Spaarndam en Wijkraad Indischebuurt-Noord. Tot vier keer toe hebben we de politiek benaderd. Er volgden evenzoveel aanvaringen met wethouder Cassee. Maar nu eindelijk gloort er succes. Donderdag 29 november diende Roel Schaart (PvdA) met GroenLinks, CDA, SL, AP en HP een motie in met de welluidende naam: ‘Ahoy fietser… Land in Zicht!

Voor de bouw van de Schoterbrug lag er langs de Spaarndamseweg een fietspad van rood asfalt. Daarom willen wij dat er fietsroute van asfalt terugkomt. En dat kan: onder de brug door en via het nieuwbouwwijkje “Land in Zicht” als fietsstraat. In 2006 maakte de gemeente de fout om aan de ontwikkelaar niet mee te geven dat het fietspad terug moest komen in rood asfalt. Bouwonderneming Strukton koos voor goedkope betonklinkers.

In mei drong de commissie Beheer er bij wethouder Cassee op aan om met Strukton te gaan onderhandelen. Het was duidelijk dat zijn eerste schot voor de boeg (“het zou een tonnetje gaan kosten”) veel te hoog was. 21 september kwam het antwoord van de wethouder: een herhaling van wat hij zei in de commissie van 2 februari. Hij blijft erbij dat de kosten 100.000 euro zijn, 50.000 voor de fietsstraat en 50.000 voor het asfalteren van het fietspad. Is er eigenlijk wel gesproken met Strukton?

Wij deden zelf een ‘achterop-een-sigarendoos’ berekening. En kwamen uit op meerkosten van hooguit €36.000,- Daarnaast is er volgens ons ook sprake van minderkosten: een fietsstraat is 2 meter smaller dan de geprojecteerde weg door Land in Zicht. We schatten de minderkosten op €10.000,-

De motie draagt het college op het fietspad Land in Zicht geheel in asfalt uit te voeren. Wethouder Cassee moet nu toch echt aan de slag. Casee beloofde op zoek te gaan naar dekking in bestaande budgetten.
Tenslotte: de aanleg is opnieuw flink vertraagd. Realisatie 2e kwartaal 2014. In de raadsvergadering van 26 januari was er sprake dat het fietspad er in 2013 zou zijn. Maar het wordt weer een jaar later.

 

Categorieën

Geef een reactie