chapeau succes FB

Albert Schweitzerlaan: succes voor Fietsersbond en Wijkraad

Raadscommissie kiest voor alternatief wijkraad en Fietsersbond.
Plan Albert Schweitzerlaan met vlag en wimpel geslaagd!

De Albert Schweitzerlaan wordt een 30 km/u straat, maar behoudt zijn fietsstroken. De commissie Beheer maakte donderdagmiddag opnieuw korte metten met het plan van het college. Alle fracties steunden het voorstel van wijkraad Meerwijk en de Fietsersbond. Dat plan werd ingebracht door Roel Schaart (PvdA). Bij de raadsvergadering van 4 juli zal hij een amendement indienen. De laan krijgteen inrichting zoals de Italiëlaan: een smalle rijloper van klinkers met aan weerszijden rode asfalt fietsstroken. De rijbaan ziet er smaller uit en de fietser heeft een duidelijke plek op de weg.

De wethouder legde nogmaals uit wat zijn ambtenaren ons al 3 jaar proberen wijs te maken: “Een weg met fietsstroken, daar gaan auto’s te hard rijden. Dan wordt het een grijze weg.” Kletskoek. Vierdrempels remmen straks het verkeer op de Schweitzerlaan, niet de fietsers, en dat is veilig!

Marcel van der Lans bewoner van de Schweitzerlaan en wijkraadslid: “Wij willen niet dat fietsers, onze kinderen, als snelheidsremmers moeten gaan fungeren.”

De commissie had veel lof voor het heldere verhaal van wijkraad en Fietsersbond afgelopen maandag op het stadhuis, waar alle fracties waren uitgenodigd in de fractiekamer van de PvdA. Een grijze weg is een weg waar fietsers gezien het drukke autoverkeer onvoldoende veilige ruimte hebben op de wegWat de ambtenaren willen is er iets tussen in, dat heet in de verkeerskunde een kritisch profiel. Kritisch, het woord zegt het al: NIET DOEN! Het leidt tot riskante inhaalbewegingen van auto’s. Fietsers worden afgesneden.

Allemaal gesneden koek voor wie de leerboeken van het CROW [Gezaghebbend Kennisinstituut Verkeer en Vervoer] kent, maar wie zijn leerstof niet kent zakt voor zijn examen.

Sinds 2010 wordt er over de Albert Schweitzerlaan gepraat. Het riool wordt vervangen en de weg heringericht tot 30 km/u gebied. Het oostelijke, verkeersluwe gebied wordt een fietsstraat, over het drukke westelijk deel (met wel 5500 auto’s per dag) tussen de Briandlaan en de Braillelaan ging de discussie.

Huidige inrichting Albert Schweitzerlaan (links). De gemeente wilde de fietsstroken weghalen en dweg versmallen tot 5,50 meter, fietsers tussen het drukke autoverkeer. De gemeenteraad steekt hier een stokje voor. De laan krijgt een indeling zoals de Italiëlaan: een smalle rijloper in klinkers (2,5m) met rode asfalt fietsstroken (2 m).

Nadere informatie:

Wijkraad Meerwijk, Marcel van der Lans​. Tel. 06 23897847
Fietsersbond afdeling Haarlem en Regio:
      René Rood. Tel. 06 45472287
    

 

Categorieën

Geef een antwoord