Het Laantje van Alverna is openbaar, de overweg niet

PERSBERICHT

Heemstede, 23 september 2013

Gemeente Heemstede: “Het Laantje van Alverna is openbaar, de overweg niet.”

Opmerkelijk nieuws tijdens de openbare hoorzitting van de bezwaarcommissie van donderdag 19 september. De gemeente Heemstede verklaarde nu dat het Laantje van Alverna openbaar is geworden door verjaring in het kader van de Wegenwet. De gemeente neemt het beheer en onderhoud van het laantje over.

Maar tegelijkertijd stelde de gemeente dat de overweg zelf níet openbaar is. De gemeente verwijst naar het bordje op het hek bij de overweg: Verboden toegang voor onbevoegden. Poort sluiten.’

“Het laantje wel en de overweg niet?! En wie is er dan bevoegd? En wat betekent ‘poort sluiten’ dan? Je mag er niet over, maar wel het hek sluiten… Wie snapt het nog?”, vraagt Jaap Moerman van de Fietsersbond zich af.

“De gemeente lijkt nu te begrijpen wat de Wegenwet zegt: als een weg meer dan 30 jaar achtereenvolgend voor een ieder toegankelijk is geweest, is hij zonder meer openbaar geworden. Maar dat geldt ook voor de overweg”, aldus Vladimir Mars van Wandelnet. “Verjaring kan alleen voorkomen worden door het plaatsen van bordjes Eigen Weg, Particuliere of Private weg door de rechthebbende van de weg (Wegenwet Art. 4 lid 3). Echter: deze praktijk moet ingegaan zijn voordat de verjaringstermijn van 30 jaar is afgelopen. Nadat de weg door verjaring openbaar is geworden, is het plaatsen van deze bordjes en afsluiting illegaal. ProRail heeft dit bordje pas een paar jaar geleden opgehangen. Toen was de termijn van verjaring al verstreken.”

Onduidelijkheid

De commissie bezwaar behandelde de 170 bezwaarschriften (waaronder die van Wandelnet en Fietsersbond) tegen de omgevingsvergunning die de gemeente verleende aan ProRail voor het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg en het graven van slootjes. O.m. de slootjes voorlangs de overweg, waarmee deze onbruikbaar wordt gemaakt. De verlening van de vergunning is sterk vervlochten met de discussie over de openbaarheid van de (over)weg, zo bleek tijdens de hoorzitting. De commissie vroeg aan ProRail of deze zal wachten met de uitvoering van de vergunning zolang de procedure over de openbaarheid nog loopt. Daar kon ProRail nog geen antwoord op geven. Wel dat zij zal wachten totdat alle vergunningen binnen zijn. En dat de overweg pas dicht zal gaan als de ontsluitingsweg is aangelegd.

Nog meer onduidelijkheid over de slootjes

Voor het graven van slootjes aan weerszijden van de overweg is geen vergunning aangevraagd, de kadastrale nummers staan niet vermeld in de aanvraag. De gemeente: “Als een slootje op een deel van de openbare weg ligt, dan kan dat niet worden uitgevoerd.” ProRail weersprak dit: “De slootjes leggen we aan op ons eigen terrein”. Maar dan is er toch nog wel een vergunning nodig.

Het advies van de Bezwarencommissie aan het college zal meer tijd nemen dan de gebruikelijke 4 à 5 weken. Dinsdag 24 september neemt het college een besluit over ons Verzoek tot preventieve handhaving openbaarheid overweg Leidsevaartweg – Laantje van Alverna van 5 september jl.

Voor nadere informatie:

Fietsersbond, Jaap Moerman, 06-148 64601

Wandelnet, Wandeloverleg Noord-Holland, Vladimir Mars, 06-229 21521

Categorieën

Geef een antwoord