nieuwsbrief 2013-12-24 Laantje van Alverna

Nieuwsbrief 4 laantje van alverna 2013-12-30

Laantje van Alverna – Nieuwsbrief 4 – 24 december 2013

Hoorzitting gemeentelijke Commissie Bezwaarschriften 19 december 2013

Op de hoorzitting van de commissie bezwaar van 19 december draaide het om de vraag: is de overweg door verjaring een openbare weg geworden? De commissie leek ontvankelijk voor de argumenten van Fietsersbond en Wandelnet: n.l. dat de overweg juridisch gezien openbaar is geworden door verjaring, evenals het laantje. In een stevig pleidooi stelden Fietsersbond en Wandelnet dat de overweg feitelijk open staat voor het verkeer, dit voor een periode van meer dan 30 jaar. De openbaarheid is tijdens die periode niet doorbroken door het ophangen van verbodsbordjes.

De gemeente: “Het laantje is ouder is dan de Wegenwet en daardoor openbaar geworden, maar de overweg is ‘ter bede’ (dat wil zeggen: niet vrij toegankelijk) door de aanwezigheid van een hek en bordjes.” (NB: bordjes die vragen om de hekken te sluiten). Dat werd betwist in een debatje tussen de voorzitter van de commissie bezwaar en de woordvoerders van B&W, de gemeenteambtenaren Jansen en Borg.

Voorzitter: “Wat is ‘ter bede’?”
Jansen: “Bordjes verboden toegang of andere kentekenen.”
Voorzitter: “Wat zijn die dan?”
Jansen: “Het hek.”
Voorzitter: “Maar als er staat ‘hek sluiten’?”
Jansen: “Alleen bevoegden mogen er gebruik van maken.”
Voorzitter: “Dat is uw interpretatie, dat staat er niet.”
Borg: “Bij mijn voortuin staat ook een hek, dat kan je open doen, maar dat wil toch niet zeggen dat iedereen mijn voortuin in mag?”

Voorzitter: “Een spoorwegovergang is wat anders dan uw voortuin.”

De juriste van ProRail kwam slecht uit haar woorden. Ze had zich duidelijk slecht voorbereid en leek uit het veld geslagen doordat de Fietsersbond strooide met jurisprudentie. Ze kwam niet veel verder dan: “Er is een verschil tussen de feitelijke toegankelijkheid en de juridische openbaarheid (…) en nu kan ik wel veel juridische zaken aan gaan halen, maar het is knap ingewikkeld.”

De stelling van Wandelnet en de Fietsersbond is juist dat als gevolg van de feitelijke toegankelijkheid over meer dan 30 jaar de openbaarheid is ingetreden. Het daarna ophangen van bordjes als ‘Eigen weg’ of ‘Verboden toegang’ (i.e. de juridische openbaarheid) heeft dan geen zin meer; de weg is immers al openbaar. Het bordje ‘Verboden toegang voor onbevoegden, hek sluiten’ hangt er pas sinds de zomer van 2008.

ProRail kwam vervolgens met een opmerkelijke stelling: “Als er een slot hangt en dit slot wordt verwijderd dan is er sprake van wederrechtelijk gebruik. Al hangt het slot er maar een uur, daarmee is de openbaarheid al gestuit.” En de juriste verwees naar een recente zaak van de Raad van State van 27 november 2013.

Opnieuw een juridische misser: De uitspraak is van na het moment dat het besluit genomen is en kan dus geen rol spelen in de afweging over ons bezwaar. Maar afgezien daarvan geldt: als de overweg openbaar is, dan is het aanbrengen van een slot een strafbaar feit. Niemand mag een openbare weg afsluiten. Overigens geven de 56 getuigen aan dat het zijhek, bedoeld voor wandelaars en fietsers, nooit op slot is geweest. Ook hingen er aan het zijhek nooit bordjes, nu niet, nooit niet.

Tenslotte vroeg de voorzitter aan de gemeente: “Stel nu dat we tot de conclusie komen dat de overgang een openbare weg is, gaat u dan B&W voorstellen om het uit de openbaarheid te ontrekken?” Jansen: “Dat ligt aan ProRail. Ik verwacht dat het eerst nog bij de Raad van State komt.” Borg: “Wij verwachten dat we een dag later een verzoek van ProRail ontvangen om het uit de openbaarheid te onttrekken.” ProRail: “Ja, dat kunnen wij bevestigen.”

De juriste van ProRail probeerde vervolgens nog de getuigenverklaringen, die Wandelnet en Fietsersbond als bewijs aanvoeren, te ontkrachten: “Wij bestrijden de 30 jaar toegankelijkheid. Het is een stelling die u poneert. Bewijslast hoort daarbij. Uw rapport gaat over het laantje zelf, niet stellig over de overweg. De getuigenverklaringen heeft u zelf aangebracht; in opzet allemaal dezelfde. We verwijzen naar een uitspraak van de Afdeling 9246, 27 november 2013.” Voorzitter: “Dat is uw weging van de verklaringen.”

Advies van de commissie aan het college van B&W volgt over ongeveer 6 weken.

WORDT VERVOLGD…

Tenslotte
In Haarlems Dagblad van 21 december krijgt ProRail opnieuw een podium om te zeggen dat de overweg bij het Laantje van Alverna onveilig is en daarom dicht moet. De krant biedt hier geen inzage in de vraag waar het om draaide in de betreffende hoorzitting van de gemeentelijke Commissie Bezwaarschriften op 19 december: Is de overweg door verjaring een openbare weg geworden? De veiligheid is niet het bestreden punt, veiligheid vinden we immers allemaal belangrijk. Wat onveilig is moet je beveiligen, en dat kan ook. Wandelnet en Fietsersbond willen dat er elektronische beveiliging komt, bv. in de vorm van hekken die bij een naderende trein automatisch en geluidloos dichtschuiven. Alleen weigert ProRail pertinent om particuliere en volgens haar niet-openbare overwegen goed te beveiligen, ook al wordt er veel gebruik van gemaakt.

Ondertussen stromen de getuigenverklaringen nog steeds binnen. Inmiddels is de stand 85! We zijn hier heel blij mee.

Fijne feest-, wandel- en fietsdagen,
Fietsersbond, Jaap Moerman, 06-148 64601
Wandeloverleg Noord-Holland, prov. tak Stichting Wandelnet, Vladimir Mars, 06-229 21521

Ons steunen?
Lidmaatschap Fietsersbond: http://www.fietsersbond.nl/lid; bankrekeningnummer 30255 tnv Fietsersbond, Utrecht
Donateurschap Wandelnet: http://wandelnet.nl/word-donateur; bankrekeningnummer 4205157 tnv Wandelnet, Amersfoort

Stelt u geen prijs meer op deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar [email protected] 

Categorieën

Geef een antwoord