2014-09-22 Nieuwsbrief Alverna Spoedzaak bij rechtbank

foto:Fietsersbond afdeling Haarlem en Regio

Wandelnet en Fietsersbond vragen spoedzitting overweg Alverna

De ontsluitingsweg naar het Laantje van Alverna is bijna gereed. Wat gaat ProRail nu doen met de spoorwegovergang? Blijft deze open voor voetgangers en fietsers, of sluit ProRail het hek af?

Op 4 april gingen Wandelnet en de Fietsersbond in beroep tegen de mogelijke sluiting van de spoorwegovergang. Nu, bijna een half jaar later, is er nog geen datum geprikt voor de rechtszaak. Wandelnet en de Fietsersbond hebben de rechtbank Haarlem nu verzocht het beroep met spoed te behandelen (zgn. voorlopige voorziening).

ProRail is gestart met het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg naar het Laantje conform de omgevingsvergunning die gemeente Heemstede daartoe heeft verleend. Volgens de vergunning mag ProRail ook een slootje graven dwars door de weg naar de spoorwegovergang. Dat betekent dat de overweg feitelijk afgesloten wordt.

ProRail ziet de overweg als een particuliere weg, die zij eigenhandig mag afsluiten. Tenminste als alle rechthebbenden afstand hebben gedaan van hun recht van overpad. Wandelnet en Fietsersbond willen dat de gemeente handhaaft op de openbaarheid van de overweg tot er uitspraak is gedaan in de bodemprocedure.

Wandelnet en de Fietsersbond pleiten voor het openhouden van de spoorwegovergang voor wandelaars en fietsers omdat er een grote recreatieve behoefte aan is, en de omloop- / omrijfactor onevenredig toeneemt. De spoorwegovergang is door verjaring openbaar geworden, omdat deze feitelijk toegankelijk was gedurende dertig achtereenvolgende jaren. Meer dan 50 getuigen bevestigen dat.

In het Haarlems Dagblad van 9 juli 2014 zegt ProRail direct na de aanleg van de ontsluitingsweg van het Laantje van Alverna naar de Constantijn Huygenslaan de overweg te willen afsluiten. Bij navraag bij wethouder Van de Stadt blijkt dat de gemeente geen stappen tegen ProRail zal ondernemen als ProRail de boel afsluit, ondanks het feit dat er nog geen gerechtelijke uitspraak ligt in de beroepsprocedure.

Afgelopen vrijdag hingen er nog hangsloten om de hekken, maar zondag – bij de jaarlijkse fietstocht van de Fietsersbond – was het hek gelukkig weer open.

Persbericht 22 september 2014 inzake overweg Alverna

Categorieën

Geef een antwoord