Reactie op rapport uitbesteding verwijderen fietsen

Aan de leden van de commissie beheer

Haarlem, 15 februari 2015

Betreft: commissie beheer 19-2 agendapunt 6: ‘Uitbesteding transport, opslag en duurzame verwerking verwijderde fietsen’.

De Fietsersbond ziet handhaving van verkeerd geparkeerde fietsen als sluitstuk van fietsbeleid. De notitie van de wethouder komt voor de Fietsersbond daarom eigenlijk te vroeg.

De Fietsersbond adviseert om alleen weesfietsen en wrakken weg te halen en fietsen die daadwerkelijk hinder en gevaar veroorzaken. Dat ruimt ook stevig op en daarmee creëer je ruimte voor fietsen die wél worden gebruikt. De kosten van het wegknippen en opslaan van goede fietsen zijn aanzienlijk. Dat geld kan de gemeente beter besteden aan meer fietsparkeervoorzieningen.

Lees de bijlage voor de volledige reactie. 

Reactie op fietsparkeernota

Categorieën

Geef een antwoord