Hillegom nieuws 21 oktober 2015

In een vorig bericht hebt u een perbericht enquete over de fiets tevredenheid in Zuid-Holland kunnen lezen.

Verdere berichten uit Hillegom (zie ook bijlagen):

KORT ACTUEEL

OVERLEG WETHOUDER

VERSLAG WERKGROEP VERKEER

FIETSSTROOK OKER

Voor het persbericht over de enquete staat hieronder nog een link naar de landelijke site van de Fietsersbond.

http://www.fietsersbond.nl/FietseninZH

Kort actueel uit Hillegom

Overleg met de wethouder (Hillegom)

Verslag van de werkgroep Hillegom

Fietsstrook in oker