Overweg Alverna moet open op 1 augustus

De spoorwegovergang bij het laantje van Alverna moeten weer opengesteld worden.

foto:Fietsersbond afd Haarlem en Regio

Overweg Alverna moet open op 1 augustus

Raadsmeerderheid voor openstelling

Heemstede gaat ProRail toch sommeren om de overweg voor 1 augustus open te maken voor wandelaars en fietsers. De gemeente mag niet langer uitstel geven aan handhaving naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State, zo vindt het college. Veel raadsleden twijfelden of openstelling wel kan in verband met de veiligheid ‘want de huidige situatie (geen overweg) is veilig’. Het spande erom in de raadsvergadering van afgelopen donderdag. VVD (4 zetels) en CDA (3) dienden een amendement in om de overweg te onttrekken uit de openbaarheid. Zij gingen daarmee in tegen de wens van hun college. PvdA (2), GroenLinks (2), vier van de 5 D66’ers en drie van de 5 HBB’ers stemden tegen. Daarmee werd het voorstel nipt verworpen (10 voor- en 11 tegenstemmen). Het college kan door en ProRail moet ‘aan de bak’.

Light-overwegbeveiliging 
ProRail lijkt nu de ontwikkeling van ‘light-overwegbeveiligingen’ in gang te hebben gezet, maar de realisatie duurt 3 jaar. Dat is te lang en daarom heeft het college deze positieve ommezwaai gemaakt. ProRail heeft de APV overtreden en zal de klaphekken moeten terugplaatsen. Een andere mogelijkheid is immers niet voorhanden.

Onveilig? 
Op de vraag “Hoe is de veiligheid in vergelijking met de overweg Laantje van Leyduin?” (ook daar staan immers klaphekken) antwoordde ProRail in de commissievergadering van 17 mei: “Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. Naar de huidige maatstaven is de overweg veilig genoeg.”

Veiligheid of recreatie 
De VVD vindt dat de veiligheid moet opwegen tegen het recreatieve belang. Johan Maas (PvdA): “Dat is een drogreden, je kunt ook kiezen voor veilige recreatie. De oude situatie herstellen is de enige mogelijkheid die ons over 2 jaar met een innovatieve oplossing veilige recreatie biedt. De bal ligt bij ProRail, een rijksdienst waarvan het luisterend vermogen nihil is. Het is ProRail die Leyduin openhoudt en die vindt dat geen enkel punt.” Het CDA vindt ook dat ProRail de zaak traineert, maar (aldus Marieke Waterlander) “Graag zou ik willen wachten op een veilig overweg alternatief, maar we moeten nu handelen. Veiligheid moet zwaarder wegen. De hoogste rechter heeft gesproken, maar wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid.”

Emotie en ratio 
Annelies van der Have (HBB): “Het is een emotioneel onderwerp in onze fractie. Allemaal willen we dat er een veilige overgang komt. De vraag is of een tijdelijke situatie in afwachting van beveiliging kan. Daar zijn we niet uitgekomen.” De fractie stemde verdeeld. Ook D66 was verdeeld. Sebastiaan Nieuwland (D66): “Het onderwerp leeft, ook in onze fractie. De Gordiaanse knoop moet nu doorgehakt worden. We zijn er nog lang niet. Die tien keer 10.000 euro is een speldenprik voor ProRail, zet dat wel zoden aan de dijk?” Yvette Schul (D66): “De juridische kant is helder: ProRail moet zorgen voor een veilige overgang. Maar twee jaar lang alleen klaphekken? Vind ik dat veilig?” Eric de Zeeuw (GroenLinks): “Het algemeen belang is dat je snel de natuur in kunt. Er hoort volgens de richtlijnen om de 1000 meter een overweg te zijn. Er gebeuren per jaar 30 à 40 ongevallen op overwegen, de meeste op beveiligde overwegen. Vier ongevallen op onbeveiligde overwegen, waarvan drie met auto’s. Er zijn 115 onbeveiligde overwegen in Nederland of te wel de kans dat er een ongeval plaatsvindt is 1 in de 60 jaar. Is dat een aanvaardbaar risico? Ja.”

Dwangsom 
Als ProRail op 1 augustus de overweg toch niet opent, zal de gemeente een dwangsom opleggen van 10.000 euro per dag oplopend tot een ton. Indien ProRail niet reageert, zal er een nieuwe (hogere) dwangsom worden opgelegd, zo verklaarde wethouder Hooij. Als laanbewoners het laantje afsluiten zal de gemeente niet optreden. Het is aan Wandelnet, Fietsersbond of de actiegroep Overweg Alverna Open om naar de rechter te gaan, aldus de wethouder.

Categorieën

Geef een antwoord