PERSBERICHT – Haarlem, Amsterdam, 11 mei 2017 

Bloemendaal legaliseert afsluiting Laantje van Alverna!

Tot ontsteltenis van Wandelnet en Fietsersbond heeft gemeente Bloemendaal een vergunning verleend aan Gerard Nijssen voor het in januari door laanbewoners illegaal geplaatste hek nabij de Kloostermuur. De afsluiting is permanent, aldus de aanvraag van Nijssen.

Bestemmingsplan-Alverna

Jaap Moerman (Fietsersbond): “Wij gingen er vanuit dat de gemeente zou optreden tegen het hek.” Vladimir Mars (Wandelnet): “Maar in Bloemendaal blijkt een brutaal mens de halve wereld te hebben.”

De gemeente liet in januari weten dat het hek illegaal was, omdat er geen vergunning was aangevraagd. Ook was het hek van 1,50 m te hoog. Het zou ook niet gelegaliseerd kunnen worden. En nu gaat het college over tot vergunningverlening en mag het hek gewoon blijven staan. Over de hoogte wordt ook niet meer moeilijk gedaan. Nijssen krijgt wel een boete van 949 euro omdat hij handelde in strijd met de regels.

Volgens Wandelnet en Fietsersbond mag dit hek er helemaal niet staan. Volgens het bestemmingsplan heeft het laantje de bestemming ‘Verkeer’. Een hek dwars over de weg maakt dat die bestemming wordt gefrustreerd. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verkeer op openbare en niet-openbare wegen. De vergunning is verleend voor een ‘erfafscheiding’, maar dit is geen erf! En dus is dat hek niet vergunbaar.

Tuin van Alverna
Het college zegt dat een hek plaatsen wel mag en stelt doodleuk voor om de bestemming ‘Verkeer’ aan te passen naar ‘Tuin’. Het college geeft toe dat de Structuurvisie zegt dat het wenselijk is om hier de fietsverbinding in stand te houden, ja zelfs liever te verbeteren. Maar vervolgt ontnuchterend: “Het particulier eigendom is echter een belemmering om dat ten uitvoer te brengen.” Bij het opstellen van de Structuurvisie was het laantje ook al particulier eigendom. Onduidelijk is waarom dat toen kennelijk geen probleem was, maar nu wel.

Locatie-hek-Alverna

Drie jaar geleden gaf het college aan te zullen gaan optreden als er een hek op het laantje geplaatst zou gaan worden. Die toezegging blijkt dus helemaal niets waard. Er zijn zoveel paden in Bloemendaal die in particuliere handen zijn maar wel gebruikt mogen worden door wandelaars en fietsers, openbaar of niet.

Wat wil Bloemendaal?
Vindt het college dan niets? Vindt ze het dan prima dat een historisch laantje dat volgens tientallen getuigenverklaringen van omwonenden al sinds de jaren ’30 bewandeld en befietst wordt zomaar afgesloten wordt? Wie zegt dat het laantje ooit weer open gaat, ook als er een oplossing komt voor de overweg – want daar gaat het Nijssen om: hij wil per se dat die weer dicht gaat ondanks de uitspraak van de Raad van State – en gebruikt zijn schuifhek daarvoor als oneigenlijk pressiemiddel, tot groot verdriet van wandelaars en fietsers. Komt het college nog op voor het algemeen belang? Het gesprek dat Wandelnet en Fietsersbond onlangs voerden met wethouder Kruijswijk (GroenLinks) was ontluisterend: “Ik kan hier alleen de regels van het bestemmingsplan uitvoeren.”

Categorieën

Geef een reactie