Ongeval Steenbokstraat met dodelijke afloop

Onderstaande bericht is op 28 juni aan de Haarlemse Raadsleden gestuurd.

Geachte raadsleden,

Vanochtend werd in het Haarlems Dagblad melding gemaakt van een ongeval op de Steenbokstraat. Wat wij op dat moment niet wisten, waren de ernstige gevolgen van dit ongeval. Het blijkt nu om een dodelijk ongeval te gaan, zo werd ons vandaag duidelijk. Het slachtoffer is uitgerekend vandaag begraven.

Geschokt zijn we dat vlak na de oplevering van de Steenbokstraat zoiets afschuwelijks plaatsvindt. Afgelopen oktober hebben wij bestuur en politiek nog uitdrukkelijk verzocht een schrikstrook aan te leggen om de fietsers verder van de geparkeerde auto’s te laten passeren met het oog op grotere fietsveiligheid. Deze CROW-aanbeveling werd door de gemeente niet gehonoreerd met als argument dat er voor meer veiligheid geen geld is. Lees in de bijlage de punten 15 en 20.

Wij vinden het schokkend te moeten vaststellen dat het verbreden van de parkeervakken ter bescherming van de fietser wordt nagelaten om heel beperkte financiële redenen. De kosten voor een dergelijke ingreep zijn volgens ons te verwaarlozen, zeker als je die kosten afweegt tegen een mensenleven. Hoe belangrijk vindt de gemeente de fietsveiligheid echt?

De Fietsersbond wordt steeds vaker genegeerd als deskundige belangenorganisatie wanneer het gaat om fietsveiligheid. De gemeente richt straten regelmatig -tegen verkeerskundige adviezen in- verkeersonveilig in. Zie bijvoorbeeld de Stephensonstraat (onlangs heringericht als 50 km-weg met fietsstroken, zonder schrikstrook en dwarsparkeren) en de Schipholweg en het Kenaupark.

Het zou raad en bestuur sieren in lopende en komende projecten prioriteit te geven aan de veiligheid van de fietser en dat in (herinrichtings) projecten keihard vast te leggen.

René Rood
Fietsersbond

pdf ⋅ 429 KB

2016370886-4.-Bijlage-B_-Inspraaknotitie-Steenbok-meteorenstraat

Download

Categorieën

Geef een reactie