Fietsplan Gemeente Hillegom 2016-2020

Fietsplan gemeente Hillegom 2016-2020

In dit plan staan doelen en voornemens beschreven om het fietsverkeer te verbeteren.
De hoofddoelstelling is bevordering van het fietsgebruik binnen de gemeente en tussen de gemeentes (zoals geformuleerd in het HVVP Hillegoms Verkeer en Vervoer Plan, Gemeente Hillegom, 2009). In dat Plan ging het met name om het fietsgebruik op de korte ritten tot 7,5 km. De introductie van de elektrische fiets heeft de actieradius sterk vergroot, van de gemiddeld 7,5 km die in het HVVP nog werd genoemd tot 15 km en meer.

Knelpunten die in het Fietsplan (HFP) zijn genoemd:
. Ontbrekende, onvolledige schakels of tekortkomingen in het fietspaden- netwerk langs hoofdwegen;
. (kleine) onvolkomenheden in het comfort voor fietsers, zoals doorsteken in woongebieden, mede gebruikmaken van voetgangersvoorzieningen als bruggetjes, e.d.;
. stallingvoorzieningen.

De gemeente Hillegom hanteert bij aanpassingen en wijzigingen de aanbevelingen en richtlijnen van het kennisplatform CROW in de ontwerpwijzer “Fietsverkeer” als uitgangspunt. Daarin staan allerlei inrichtingsvoorschriften, zoals de breedte van fietspaden, de maten voor rotondes enz. De voorschriften voor het fietsverkeer zijn overgenomen in dit HFP.

Van de plannen in het HFP is inmiddels gerealiseerd of binnenkort te realiseren:
. Stationsweg wordt fietsstraat;
. Er komen asfalt fietspaden langs de N 208 naar Bennebroek;
. Een doorsteek van de Oosteindelaan naar de Bethlehemlaan is aan de provincie voorgelegd;
. De Molenstraat wordt in 2018 fietsstraat;
. De fietsruimte op en nabij Meerbrug wordt in 2018 vergroot.

In het HFP zijn opgenomen maar voorlopig nog niet gerealiseerd:
. dubbele fietspaden: bij herinrichtingen en groot onderhoud zal per fietspad worden bekeken wat de meest ideale situatie is.

In het HFP is in elk geval een dubbel fietspad Oostelijk fietspad Weerlaan nabij Vossepolder opgenomen;
. Er is nog steeds geen fietsveiligheidsplan (sinds 2013 verplicht);
. De gemeente zou bedrijven stimuleren een fietsplan op te stellen;
. Aanpassingen zijn noodzakelijk in verband met de komst van de elektrische fiets.

Via onderstaande knop kunt u het hele HFP bekijken.

pdf ⋅ 324 KB

19042016-Fietsbeleidsplan-versie-def

Download

Categorieën

Geef een reactie