Op 5 oktober deed de bestuursrechter uitspraak beroep Fietsersbond

Reactie wethouder Sikkema op uitspraak rechtszaak

Kenaupark-Fietsers-vanaf-Kinderhuissingel-hebben-weinig-ruimte-en-fietsen-te-dicht-op-trottoirband.-Fietsster-rechts-neemt-stoep
Kenaupark Fietsers vanaf Kinderhuissingel hebben weinig ruimte en fietsen te dicht op trottoirband. Fietsster rechts neemt stoep. Beeld-auteur: Jaap Moerman

Inleiding:
Op 5 oktober diende de rechtszaak van de Fietsersbond tegen de gemeente Haarlem over de verkeersmaatregelen rondom het Kenaupark. De rechter deed direct uitspraak. De rechter oordeelde – met de landelijke verkeersrichtlijnen (CROW) in de hand – hard over het ‘wensdenken’ van de gemeente: “Niet het gewenste gedrag moet uitgangspunt zijn van het ontwerp maar het feitelijk te verwachten verkeersgedrag.”

Reactie van wethouder Sikkema:
7 oktober heeft de wethouder in het Haarlems Dagblad alsnog de bereidheid uitgesproken gesprekken te beginnen over de verkeersveiligheid van het Kenaupark: “We hebben de rechter gehoord en moeten het ontwerp beter onderbouwen. Met een extern verkeersbureau gaan we onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn. Die bespreken we met de Fietsersbond in de hoop er samen uit te komen.”

 

Reactie Fietsersbond daarop:
Tijdens de zitting deed de rechter tot drie maal toe een dringend verzoek aan het college om met elkaar in gesprek te gaan en er samen uit te komen. De rechter oordeelde: “Het heeft geen zin om plannen te maken die op zoveel weerstand stuiten.” De Fietsersbond was graag bereid daaraan mee te werken. De gemeente wees die verzoeken echter keer op keer af. De rechter overwoog een tussenuitspraak, maar het college hield vast dat het een uitspraak wilde: “Wij geloven in het ontwerp. Het werk is nog niet af. We willen het eerst aanzien. Pas daarna willen we eventueel overleg.”  Hierop heeft de rechter direct mondeling uitspraak gedaan. Op tenminste twee onderdelen heeft hij het ontwerp afgekeurd: de inrichting van Kenaupark-west tussen Kinderhuisvest en Franklin Hoevenstunnel, en de inrichting van de bocht Kinderhuisvest naar Kenaupark.

Wij verwachten van de wethouder dat zij op een constructieve wijze uitvoering geeft aan de uitspraak van de rechter. De Fietsersbond wil daarbij zo vroeg mogelijk betrokken worden. Het inschakelen van een 3e onafhankelijke partij – dit af te stemmen met de Fietsersbond – lijkt daarbij een goede insteek. Jammer dat de gemeente die handschoen tijdens de zitting niet oppakte.

Gezien de inhoud en de spoedeisendheid die blijkt uit het direct uitgesproken oordeel van de rechtbank, gaat de Fietsersbond er vanuit dat de gemeente terugkeert naar het oorspronkelijke ontwerp van het Kenaupark en bocht Kinderhuisvest, zoals weergegeven in de startbrief van de wethouder van 4 december 2015.

In februari – vlak voor de start van de werkzaamheden – won de gemeente het kortgeding dat de Fietsersbond had aangespannen met de toezegging de fietspaden in het Kenaupark weer terug te leggen, mocht de rechter zich in de bodemprocedure anders uitspreken. De inrichting van de bocht Kinderhuisvest – Kenaupark is nog niet gereed. Gelet op deze uitspraak vragen wij ons af of de nu lopende werkzaamheden voortgezet moeten worden, nu duidelijk is dat het ontwerp op dit essentiële onderdeel moet worden aangepast.

De foto’s hieronder komen uit de wethoudersbrief van 4-12-2015 (foto 1) en uit het VO Kenaupark 2012 (foto’s 2 en 3)

Wethoudersbrief-2015-12-04-Bocht-Kinderhuissingel-Kenaupark
Uit wethoudersbrief 2015-12-04: Bocht Kinderhuissingel – Kenaupark: doorlopend fietspad in de voorrang.
VO-Kenaupark-2012-Verhoogde-fietspaden
Uit VO 2012: Kenaupark 2012 Verhoogde fietspaden aan beide zijden van smalle rijbaan voor auto’s.
Tweerichtingen-fietspad
Uit VO 2012: Tweerichtingen fietspad tussen Franklin Hoevenstunnel en Rozenstraat

Categorieën

Geef een antwoord