Nieuwsbrief nr. 2 Debatavond Provinciale Staten 28-2-2023

Onderwerpen: Debatavond  / Kattendel en LF Kustroute

Debat Provinciale Statenverkiezingen op 28 februari in de kapel van het
Rosenstock-Huessy Huis, Hagestraat 10, Haarlem
Herhaalde oproep – gewijzigde tijden debatavond 28-2-2023:

Inloop vanaf 19:15 uur, begin debat om 19:45 uur

LINK NAAR LIVESTREAM

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. Daarbij spelen keuzes over mobiliteit, fietsveiligheid en fietsinfrastructuur een cruciale rol. Reden voor de Fietsersbond om er bijzondere aandacht aan te vervoeren.

Wat doet de provincie?
De provincie houdt zich grofweg op twee manieren bezig met de fietsinfrastructuur:

  1. als wegbeheerder van ‘provinciale wegen’, denk bijvoorbeeld aan de F200.
  2. als medefinancierder voor gemeenten die gemeentelijke wegen veiliger maken voor fietsers. Dat kan oplopen tot 90% van de uitvoeringskosten in het geval van regionale doorfietsroutes.

Verkiezingsdebat
Reden genoeg voor de Fietsersbond op 28 februari een verkiezingsdebat te organiseren. Er hebben zich 10 (verkiesbare) kandidaten aangemeld: Joaquin Alexander (SP), Hélène de Bruine (CU), Ruth Engels (CDA), Paul de Graaf (GroenLinks). Peter van Haasen (PVV), Jaap Hollebeek (PvdD), Amar Karar (PvdA), Dirk van Leeuwen (D66), Pieter Teeuwen (BBB) ​​​​en Klaas Jeroen Terwal (VVD).

Live streaming
Houd de website van de Fietsersbond Noord-Holland in de gaten:  https://noordholland.fietsersbond.nl/2023/02/17/uitnodiging-verkiezingsdebat/
Op deze pagina zullen wij, zodra dat mogelijk is, een link plaatsen. Daarmee kun je het debat live volgen. Meer zekerheid krijg je natuurlijk door het verkiezingsdebat van de Fietsersbond persoonlijk bij te wonen.

Een eerste indruk van de partijstandpunten
Heb je je al georiënteerd via mijnstem.nl ? Dan krijg je een beeld over wat de Noord-Hollandse politieke partijen belangrijk vinden met betrekking tot (fiets)zaken.

De vraag in ‘mijn stem.nl’ waar investeren in de fietsinfrastructuur het meest duidelijk naar voren komt is, is de volgende vraag (bij elke vraag kun je, middels het verschuiven van de  blauwe pijlen, aangeven waar je voorkeuren liggen):

afbeelding

Bovenstaande vraag gaat over het prioriteitsverschil tussen beleggen in auto of in fiets.

De afspraken van de partijen zijn op ‘mijnstem.nl’ terug te vinden. Wij vatten die voor bovenstaande vraag zelf voor je samen.

  • Keuze voor de fiets: GL, D66, PvdA, PvdD, SP, CU, Volt, PP, AWPWKN, BBB
  • Keuze voor de auto:  FvD, VVD
  • Geen duidelijke keuze:  CDA, PVV, DENK, 50+, BvNL, NLPLANSVP, NNH, CO, JL
  • Onduidelijk:  JA21, OPNH

Op ‘ mijnstem.nl’ kun je per vraag een overzicht vinden van de ideeën van de diverse politieke partijen.

Ook via de Kieskompas https://noord-holland.kieskompas.nl/nl/ kun je je goed oriënteren. Ook hier vind je informatie over de mening van de diverse politieke partijen.

Op de volgende vraag in de ‘Kieskompas’:

  • ‘De provincie moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als auto’s dan minder goed kunnen doorrijden’:
kwamen deze antwoorden:
Helemaal mee eens: Partij voor de Dieren, Piraten Partij, GroenLinks, SP, Christen Unie, Volt, OPNH

Mee eens: D66, AWP (Water Klimaat Natuur), PvdA
Neutraal: NL met een Plan
Niet mee eens: Denk, Code Oranje, PVV, VVD, JA21, 50Plus, CDA, BBB, BV NL, Forum voor Democratie
Helemaal niet mee eens: Namens Noord-Hollanders

Kattendel en LF Kustroute Cadzand – Bad Nieuwe Schans (617 km kustroute)

Verstuivende duinen verstuiven (delen van) fietspaden in de Noordhollandse duinen

Wij zullen tijdens het debat ook aandacht vragen voor de problemen die de verstuivende duinen in Noord-Holland veroorzaken. De fietspaden bij Kattendel en het stuifduin Bergen, dreigen te verdwijnen.
Fietsers uit binnen- en buitenland die (een deel) van de 617 km lange, populaire LF kustroute volgen, zullen bij stuifduin Bergen behoorlijk moeten omfietsen, als de plannen niet worden teruggedraaid. De Fietsersbond vindt dat deze kustroute niet onderbroken mag worden en vraagt ​​de provincie maatregelen te nemen om deze fietspaden op zijn minst in het voorjaar en de zomer open te houden.
Zie hiervoor ook nieuwsbrief nr. 2 en onze website:
https://haarlem.fietsersbond.nl/2023/02/20/help-fietspad-naar-kattendel-dreigt-alsnog-te-verdwijnen/

Categorieën