Haarlemmer Wielen

Gepubliceerd op 10-06-2012. Laatste update op 05-01-2017.

Ons magazine de Haarlemmer Wielen verschijnt regelmatig, sinds kalenderjaar 2012 vier keer per jaar.

Contactpersoon redactie/vormgeving:
Mieke van Rooij - E-mail: FBhrlmwielen@gmail.com
Mobiel nummer 06-50.82.22.23

De overige redactieleden zijn:
Hans Booden en Maurice Schipper

De organisatie rondom de verspreiding van ons blad is in handen van:
Gerard Franse:
e-mail gmfranse@kpnmail.nl 
Tineke van Beers
E-mail tvbeers@tomaatnet.nl