ALV Utrecht 2 februari: Drie Haarlemse moties aangenomen op Ledenraad Fietsersbond

Uitleg over een motie zaterdag 2 februari 2019

P1010723-kl landelijk bureau
ALV 2 februari 2019 uitleg over een motie Beeld-auteur: Fietsersbond Regio Haarlem

Drie Haarlemse moties aangenomen op Ledenraad Fietsersbond

Op de Ledenraad – het officiële orgaan van de Fietsersbond – van 2 februari werden twee belangrijke onderwerpen besproken: de Fietsvisie2040 en het rapport over de speedpedelec. Drie van de vier door de afdeling Regio Haarlem ingediende moties werden aangenomen, de motie over de nieuwe missie van de Fietsersbond zelfs met algemene stemmen. Hiermee blijft het doel van de Fietsersbond helder: De Fietsersbond zet zich in voor het fietsen en de fietser. Dat daarmee ook een bijdrage wordt geleverd ‘aan een leefbaar, gezond en actief Nederland en aan fietsgeluk voor iedereen’ is een prachtige ‘bijvangst’, maar geen doel op zichzelf.
De Fietsvisie2040 is een tamelijk utopisch stuk met woorden als ‘Fietsgeluk’ en ‘Fietsfamilie’. Onder de fietsfamilie wordt ook de snelle e-fiets speedpedelec gerekend. Dat leverde de nodige discussie op. Immers, kan een voertuig op twee wielen met trappers, maar mèt een motor van 700 Watt (of meer) nog gezien worden als een fiets? De wetgever vindt van niet. Sinds 2017 wordt de speedpedelec beschouwd als een brommer: met een geel kentekenplaatje.

Speedpedelec

Met drie moties – ook de motie van de afdeling Haagse Regio werd aangenomen – werd het tot dusver onduidelijke standpunt van de Fietsersbond over de speedpedelec van kaders voorzien. Allereerst biedt het standpunt van de ECF (European Cyclists Federation[1]) een prima houvast, zowel voor fietsers als speedpedelec-berijders. Het criterium is niet de onveiligheid voor de speedpedelec’ers op 50 km wegen, maar de onveiligheid voor gewone fietsers als speedpedelec’ers toegelaten worden op fietspaden die daarvoor niet ingericht zijn. De ECF legt de verantwoordelijkheid voor een deugdelijke infrastructuur duidelijk neer bij de overheid.
De speedpedelec is volgens de wetgever een bromfiets. Wij stelden in de motie “Een beetje van jezelf en de rest uit de stekker” voor dat de Fietsersbond niet gaat pleiten voor een aparte categorie, want dat zou – net zoals ooit de Spartamet de snorfiets inluidde – een probleem kunnen worden in de toekomst. Het bestuur wilde eigenlijk wèl die kant op. Een roze plaatje naast de al bestaande blauwe en gele plaatje? Nee, van de Ledenraad mag de speedpedelec wel onderdeel zijn van de ‘fietsfamilie’, maar dan wel als een voertuig met een geel plaatje, een brommer dus.

Lokaal maatwerk

De Haagse motie dat de speedpedelec binnen de bebouwde kom in beginsel op de rijbaan hoort werd ook aangenomen. Het bestuur bepleitte dat er ‘lokaal maatwerk’ mogelijk moet zijn. Het woord ‘in beginsel’ zegt dat natuurlijk al. Uitzonderingen kunnen altijd gemaakt worden door wegbeheerders en ook door lokale afdelingen. Het gaat hier om een algemeen standpunt van de Fietsersbond, een richtlijn voor de afdelingen.

De meest kwetsbare fietser eerst

De fietsvisie werd op bepaalde punten aangescherpt. In een handvest zal worden opgenomen dat het basisprincipe van de Fietsersbond blijft: de meest kwetsbare fietser op plaats één. Ook zal er een in worden opgenomen hoe om te gaan met eventuele belangentegenstellingen tussen leden van de fietsfamilie. Niet alle duurzaamheidsdoelen van de VN worden opgenomen in de Fietsvisie, maar alleen die doelen die betrekking hebben op het fietsen. Nogmaals de kreet ‘lokaal maatwerk’ werd toegevoegd bij de meningsvorming over voetgangers en fietsers in de drukste winkelgebieden. En de Fietsersbond gaat zich niet inzetten op deelfietsen, maar wel op het gebruik ervan. Daarmee werd de Fietsvisie2040 vastgesteld.

Fietsersbond is de belangenbehartiger van de fietser

Dat wat de Fietsersbond is, en wat de Fietsersbond uniek maakt, is dat de Fietsersbond dé verenging in Nederland is die zich op allerlei manieren sterk maakt voor veilig en comfortabel fietsen. Wat onze afdeling betreft dient het onderliggende uitgangspunt (het ‘Unique Selling Point’) uit de Fietsvisie veel meer naar voren komen, te weten (p. 10 van de Visie):

Het belangrijkste onderliggende uitgangspunt is dat de Fietsersbond staat voor inclusieve en duurzame mobiliteit voor iedereen. Jong en oud moet zelfstandig, veilig en comfortabel op pad kunnen gaan. Dit houdt ook in dat de Fietsersbond altijd de belangen van de meest kwetsbare fietsers (kinderen, ouderen, mensen met een beperking) vooropstelt. De Fietsersbond is immers de enige organisatie die deze belangen vertegenwoordigt.

Met het opkomen voor de meest kwetsbaren krijg je meteen een fietsinfrastructuur waar het voor brede groepen goed toeven is. En hierop moet en kan de Fietsersbond zich krachtig profileren.

De teksten in de Visie zijn soms wat te beschrijvend gemaakt. Daardoor komt de duidelijke boodschap van de Fietsersbond minder goed over hoe stad en land eruit zouden moeten zien. De ambities zitten soms verstopt in de lappen tekst.

De nieuwe missie (na de motie):

“De Fietsersbond zet zich in voor alles wat bijdraagt aan veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland en aan fietsgeluk voor iedereen.”

Aangenomen moties:

1. Motie ‘Standpunt ECF is de onze’

2. Motie ‘Een beetje (weg) van jezelf’

3. Motie ‘Speed-pedelec hoort niet op het fietspad’

10-II. Motie ‘Mand – Missie in de juiste volgorde

[1] Zie Speed Pedelecs Policy Paper van de ECF,

ECF inzake speedpedelc

Categorieën